Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 6e Jaargang nr.61 Februari 2013Geen slavenjuk meer !

“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen”.
Galaten5:1


De Galaten brief vertelt ons wat het betekent om als Christen te leven. Het antwoord kan worden gekarakteriseerd door één woord: ‘vrijheid’. Paulus moedigt ons aan om stand te houden en je niet weer opnieuw een slavenjuk te laten opleggen, maar vast te houden aan wat je hebt ontvangen en vanuit die vrijheid te leven! Het feit is, dat het Jezus is, die ons heeft bevrijd! Het is een cadeau aan ons gegeven wat we hebben ontvangen door geloof! Deze brief, geschreven aan de Galaten, heeft Maarten Luther bevrijd van een enorm legalisme, n.l. ‘De leer van de rechtvaardiging door goede werken’. ‘Dat verlossing eerder een beloning is voor het (strikt) naleven van religieuze voorschriften en wetten, dan dat deze een gevolg is van de genade van God’. Niet alleen op Maarten Luther, maar ook op vele anderen, zoals John Bunyan, de schrijver van ‘De Christenreis’, maar ook op mijzelf, heeft deze brief een enorme invloed gehad. Het is een brief die doordringt tot de kern van de zaak, het gaat tot op het bot. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en been. Het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. Hebr.4:12 Paulus zegt: ‘Och domme Galaten, door wie bent u betoverd? U was zo goed op weg. Wie heeft u ervan weerhouden de waarheid te blijven volgen?” We lopen goed zolang we in de waarheid blijven. En wanneer we ons laten leiden door de Heilige Geest hoeven we ons nergens zorgen over te maken. Maar wanneer wij van Hem weglopen dan dreigt er gevaar dat we onze vrijheid, die wij hebben ontvangen door geloof, kwijt zullen raken en ons daardoor opnieuw een slavenjuk laten opleggen. De vrijheid die wij als Christenen hebben is geen losbandige vrijheid. Paulus zegt: we hebben niet de vrijheid om te zondigen, maar het is de vrijheid om niet te zondigen! Wij hebben de vrijheid om nee te zeggen tegen de zonde!! Vrijheid brengt leven en God geeft ons die vrijheid om waarlijk vrij te zijn. Hoeveel te meer is het dan aan ons om over onze vrijheid te waken! Paulus wist dat niemand recht voor God kon staan door zich aan de [Joodse] wet te houden. Ware vrijheid is alleen te vinden in de Bevrijder zelf! De Bevrijder Die zelf naar ons toekwam met de belofte: “Ik Ben de HEERE, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” [Exodus .20:1-17] God nam zelf het initiatief tot onze bevrijding en nam ook het initiatief tot de radicale vernieuwing van ons leven. Hij nam onze zonden op Zich en droeg ze weg. Hij bevrijdde ons van het juk van de zonden opdat wij in vrijheid zouden leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk hoe wij met deze vrijheid omgaan. Naast onze bevrijding gaf Hij ons ook Zijn Tien Woorden geboden, als richtlijn voor ons leven. Niet om ons te veroordelen maar om Zijn liefde voor ons kenbaar te maken. Het laat ons niet alleen zien dat we zondaars zijn maar het maakt ook de zonde zichtbaar. Het zijn voor ons richtingaanwijzers die ons beschermen tegen verdere ellende. Zijn geboden zijn niet zwaar maar zij laten ons zien wie wij werkelijk zijn! Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn!

G'ds zegen,
Tjitske

home


Lees meer »