Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 17e Jaargang nr.193 februari


Bijbelse Hoop

““Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen
werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van
de waarheid van wat we niet zien.”
Hebreeën 11:1


Om de samenleving te stimuleren hoopvoller te zijn, is SIRE (Stichting Ideële Reclame) vorige maand een campagne gestart die mensen moet inspireren na te denken over waar zij hoop uit halen. In het onderzoek heeft SIRE ook 12 tips op een rijtje gezet die zouden moeten helpen met het houden van hoop: Enkele die ik wil benoemen zijn: ‘Zoek verbinding, denk aan mooie dingen, fantaseer over je hoop, vergroot je weerbaarheid, verdriet mag er zijn, oefen dankbaarheid, doe leuke dingen enz.’ Deze campagne zal zeker goed bedoeld zijn, maar al deze lichtpuntjes zijn als het ware nietszeggende woorden zonder inhoud. Lichtpuntjes die uiteindelijk zullen doven. De reden is dat het onmogelijk is hoop te kunnen bieden als zij zelf geen hoop hebben. Al wat zij bieden is een menselijke hoop die uiteindelijk geen stand houdt e n door teleurstelling kan eindigen in wanhoop.

Hoop is een breed begrip en uit zich in allerlei vormen. Hoop gaat niet alleen over het nu maar ook over onze toekomst. We spreken vaak over hoop, maar wat is hoop eigenlijk. Is hoop een emotie? Hoewel hoop zeker onze emoties omvat, is hoop zelf geen emotie. Hoop is een manier van denken of een staat van zijn. De Bijbelse hoop betekent de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het heeft te maken met vertrouwen. Hoop is, wat de Bijbel ons leert, voor degene die hun hoop op Christus gevestigd hebben, en deze hoop is een blijvende hoop wat er in de toekomst ook zal gebeuren. Het boek Job is voor ons een boek van hoop. Hoe Job in zijn onvoorstelbare situatie hoop verkondigt en hoop bleef houden op de God van Israël. Zelfs Job verkondigt in zijn onvoorstelbare situatie hoop. Deze hoop wordt duidelijk niet afgeschrikt door twijfel over Gods macht en goedheid; het is zeker, wat er ook gebeurt.

Hoop is een gave van God voor eenieder die in Christus Jezus gelooft. Hoop en Geloof gaan altijd samen. Heb je geen geloof dan blijft hoop uitzichtloos. Het geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 1 Joh.4:5 | Hebreeën 11:1

Hoop kan ongrijpbaar lijken, maar zolang je blijft uitzien mag je hopen op de God van Hoop. Op de God die je ziet, die rondom je is. Op de God Die redding geeft en Die je hoort! Hoop en Vertrouwen gaan hand in hand. Vertrouwen is geen worsteling maar een totale overgave. Overgave betekent niet dat je het bijltje erbij neerlegt. Nee, de Bijbelse definitie van overgave betekent dat je jouw hopeloze situatie toevertrouwd aan Hem en vertrouwd op de beloften van God Die op Zijn bestemde tijd uitkomst zal geven. HOOP is een Persoon of je Hem nu ziet of niet Hij is er altijd!

Je Hoop is Jezus Christus


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»