Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.169 februari 2022 | 5782


Deels ijzer en deels leem

“Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker,
zo bent u in Mijn hand, huis van Israël.”
Jeremia 18:1-6


Na veel onnodig gehakketak en gekissebis werd de ‘oude roestige auto’ van de Christen Unie weer binnengehaald door mevrouw Kaag. En eindelijk heeft Nederland dan, na 299 dagen, na de langste formatie ooit, weer een kabinet. Op 10 januari stonden ze eindelijk op het bordes van paleis Noordeinde te schijnen in een ‘nieuw velletje’!

Wat betreft het nieuwe velletje. Kees van der Staaij begon zijn betoog hiermee: ‘Voorzitter, herkent u het volgende citaat? "Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in." Voor wie het niet meer scherp heeft: dat zei premier Rutte kort voor kerst in De Telegraaf.’ Het was voor hem een beeld dat bleef hangen en hij geeft hier vervolgens een uitleg over. Hij liet weten hoe de slang op een wonderlijke wijze uit zijn oude huid kruipt en weer verschijnt in een prachtig nieuw glanzend vel vol nieuwe levenslust. Kortom; je zou zeggen een nieuw elan! Hij liet premier Rutte weten dat hij eigenlijk heel goed is in vervellen. Na Rutte 1,2 en 3 stond er op 10 januari j.l immers het 4e glanzende velletje zichtbaar op het bordes. “Over dat vervellen naar Rutte 4 heb ik nog wel wat vragen” liet hij weten. Aan het eind van zijn betoog vertelde hij dat een nieuw velletje niet genoeg is maar dat we een nieuw hart nodig hebben, vernieuwing van ons denken! Helaas moeten we constateren dat het slangetje zich al in nieuwe bochten wringt en zijn glans begint te verliezen door het alsmaar breken van gedane beloftes,

Ik zou dit kabinet willen beschrijven als ‘De twee voeten’ uit Daniel 2 die deels uit ijzer en deels uit klei bestaan. IJzer en klei is een beeld van de mens. Het (nieuwe) kabinet bestaat uit twee liberale partijen, de VVD en D66, en twee Christelijke partijen, het CDA en de ChristenUnie. Zij hebben elkaar nodig maar zij zullen geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met klei. Dit kabinet is deels sterk en hard (VVD, D66) en deels zwak en kwetsbaar.(CU en CDA) Het CDA en de ChristenUnie kregen het meteen al voor hun kiezen wat betreft de bedenktijd over de abortuswet, wat de kamer in tweeën splitst. En zal de ChristenUnie uit het kabinet stappen als het uivoering geeft aan een nog door de Tweede Kamer te behandelen wet over zelfdoding aan mensen die levensmoe zijn? Men weet zich niet uit de klei te redden.

Het beeld van de klei en de pottenbakker komt veelvuldig voor in de Bijbel - de allereerste keer in Genesis 2:7 “Toen boetseerde God de mens uit klei, uit de aarde genomen, en Hij blies de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen”. Gevormd uit klei, zijn we in letterlijke zin, aardewerk. De mens is als klei met een eigen wil maar niets meer dan gegoten klei, broos, breekbaar en van nature onbruikbaar voor God. Geen nieuw vel maar een nieuw hart dat zich gewillig op de draaischijf van de Pottenbakker wil laten vormen en bewerken tot een heilig en bruikbaar vat tot alle goed werk toebereid. De vraag is natuurlijk: Wil men zich laten vormen door de hand van de Pottenbakker, of zal men zeggen, net zoals de Israëlieten in de tijd van Jeremia, (18:12): “Laat ons begaan, we willen onze eigen plannen volgen.”

Ik weet niet hoe u/jij hierover denkt? Maar ik sta liever te schijnen op de drempel van het Huis van mijn God dan op het bordes van paleis Noordeinde!! *Psalm 84:11


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»