Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
10e Jaargang nr.108 Januari 2017 | 5777


Waarom hebben we zoveel moeite
met ouder worden?

“In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen"
Psalm 92:15 SV


Raden naar je leeftijd als je de vijftig bent gepasseerd is moeilijk; maar wat voel je je dan goed wanneer mensen je stukken jonger schatten, ja toch? Want laten we eerlijk zijn, de meesten onder ons vinden het moeilijk om ouder te worden. We krijgen te maken met allerlei mankementen en onze rimpels verraden ons dat we niet meer zo fris en groen zijn! We zoeken allerlei manieren om er zo lang mogelijk jong en fit uit te blijven zien. Uit onderzoek is gebleken dat de cosmetica-industrie jaarlijks 342 miljoen euro aan anti-rimpelcrèmes verdient! En wat denk je? Uit onderzoek is gebleken dat het allemaal flauwekul is! Ouder worden hoort bij het leven en het helpt echt niet om met allerlei dure crèmetjes en zalfjes, of, in het ergste geval, je te laten inspuiten met botex, onze levensloop-lijntjes te verdoezelen. Want je moet het toch met mij eens zijn dat je, wanneer je een vrouw van rond de zeventig ontmoet, die een gladde emotieloze uitstraling heeft van rond de veertig, niet alleen jezelf, maar ook anderen voor de gek houdt.

Ook de m-commerce nam tijdens de afgelopen feestdagen een enorme vlucht in Nederland: van de online aankopen die Nederlanders deden werd naar verwachting 680 miljoen euro uitgegeven. Niet alleen zien we Gods Woord in vervulling komen ( lees 2 Timoteus 3 maar eens ) maar het geeft ook aan dat de mens eigenlievend en heel gemakkelijk te beïnvloeden is en zich tot leugenachtige vleiende verkooppraatjes laat verleiden. Maar genoeg hierover. Het is het niet waard om hier zoveel aandacht aan te besteden.

Waar we wel aandacht aan willen besteden is het volgende: we kunnen uiterlijk dan wel niet meer fris en groen lijken volgens de maatstaven van deze wereld, het is veel belangrijker om aan onze innerlijke schoonheid te werken. Psalm 92 vertelt ons dat zij, die geplant zijn in het huis des HEEREN, juist in hun ouderdom veel vruchten zullen dragen. Dit brengt wel met zich mee dat Hij bij tijd en wijle met Zijn snoeischaar ongerechtigheden wegsnoeit. Dit betekent, omdat je geplant bent in Zijn hof, dat je niet langer meer drinkt uit de uitgehouwen, gebroken bakken van deze wereld die geen water vasthouden, maar drinkt uit Zijn bron van Levend water. Alleen vanuit deze Bron zul je ‘fris en groen zijn’ en opgroeien als een palmboom.

Het is interessant dat van de palmboom wordt gezegd ‘sub pondera crescit’: ‘Hoe meer hij onder druk staat hoe meer hij groeit!’ Dit zagen we ook toen Farao ertoe overging om de Israëlieten slavenarbeid te laten verrichten. 'Want hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen' (Exodus 1:12 NBV). We kunnen heel veel tegenwerking hebben in ons leven en dat mensen een afkeer van ons krijgen, maar zolang wij in Hem blijven zullen onze vruchten talrijker worden. Je boom zal niet alleen vet en groen zijn en vol levenssappen, maar je bladeren zullen groen blijven met die belofte, dat je veel vrucht zult dragen.

In deze wereld draait alles om uiterlijkheden, om geld, om kwantiteit, maar in Gods hof draait het om innerlijke schoonheid, om afhankelijkheid, om kwaliteit!

Je bent geplant als een boom aan waterbeken die Ik beschouw als Mijn eigendom en Ik bescherm jou tegen ontwortelen maar; ‘alle plant, die Mijn Hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.’ (Matt. 15:13)

“De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden”. (Spreuken 16:31)

Hartelijke groet,
Tjitske

home


Lees meer »