Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.147 April 2020 | 5780


In de greep van Corona!

“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden;
Johannes 3:14,15 | Numeri 21:1-9


Het coronavirus houdt de wereld is zijn greep. Uit onderzoek blijkt dat dit nieuwe coronavirus moet zijn ontstaan in dieren – er wordt gedacht aan slangen, maar een vleermuis of ander zoogdier zou ook kunnen – en heeft het vermogen ontwikkeld om van mens naar mens te gaan. Ik vind het verschrikkelijk en intens verdrietig om iedere dag de cijfers te moeten horen hoeveel mensen met dit virus zijn besmet en hoe veel patiënten er, tot nu toe, aan zijn overleden. Het coronavirus geeft gevoelens van onrust, angst en somberheid. Het virus is nieuw en omdat het nieuw is weten we er geen raad mee en angst verspreidt zich als een lopend vuur over de wereld. Dat we deze gevoelens van angst hebben, daar is niks mis mee. Het is juist goed dat we dit ervaren. Het is een gezonde reactie op een dreigend gevaar. En tegelijk laat het ons ook zien hoe kwetsbaar we zijn als mens.

Laten we even terug gaan naar het begin, waar God aan het eind van de zesde dag van Zijn schepping, zag dat het allemaal goed was, ja zeer goed zelfs. Helaas weten we ook dat het helemaal fout ging. De duivel, satan, bij de schepping eens een engel des lichts, rebelleerde tegen Zijn Schepper en door deze zonde werd hij een afvallige. We weten dat de duivel, in de vorm van een ‘slang’, erop uit was om de mens, de kroon op Gods schepping, te vernietigen. Het spel wat hij moest spelen was om de mens tot zonde te brengen en zo scheiding te brengen tussen hen en hun God. Adam en Eva geloofden de leugens van de ‘slang’ en aten de verboden vrucht. Dit werd hen noodlottig en had grote catastrofale gevolgen voor de gehele mensheid. Lijden, ziekte en dood deden hun intree en de gehele wereld werd besmet met een nog veel dodelijker virus dan het coronavirus die we nu kennen, namelijk het zondevirus!

We kunnen onze grenzen sluiten maar een (zonde)virus trekt zich niks aan van grenzen, religies, culturen, huidskleur of wat dan ook. We zitten wereldwijd, rijk en arm, gelovigen en ongelovigen, in een storm die ‘corona’ heet! Je kunt – en misschien moet je - je afvragen welk virus erger is. Iedere dag sterven er mensen om ons heen zonder Christus. Als we nu moeten toezien naar wat er zich afspeelt in deze wereld zouden we ons heden als de Israëlieten moeten voelen toen ze door de slangen gebeten werden.

Er wordt met man en macht gewerkt aan een vaccin om dit dodelijke virus de kop in te drukken en je de kans geeft om dit te overleven. God heeft een middel tegen het zondevirus beschikbaar gesteld in Zijn Zoon Jezus Christus opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig zal leven!”

Ik bid je Gods zegen en bescherming toe in deze zware en moeilijke tijd. Zorg niet alleen goed voor jezelf maar ook voor elkaar. Zoek contact met elkaar door je stem te laten horen d.m.v. een telefoontje. Laten we aan elkaar denken, de wereld om ons heen wordt steeds kleiner! Blijf omhoog kijken naar je Geneesheer en niet naar de omstandigheden. Blijf vertrouwen en laten we onze handen blijven opheffen in gebed en een beroep doen op de rechtvaardigheid van de Eeuwige. God staat boven het coronavirus! En misschien goed om even terug te kijken op deze dag en eens drie puntjes te noemen waar je dankbaar voor bent.


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »