Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.65 Juni 2013


Vernietigende woorden!

"Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten,
viel hij woedend uit: ‘Wat doe je hier eigenlijk?
Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou,
om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden."
……1 Samuel 17 vs. 28 NBV


Je zou misschien denken dat Eliab blij was dat zijn kleine broertje hem wat te eten kwam brengen, maar het tegendeel was waar. Zijn komst bracht Eliab alleen maar ergernis en daar had hij genoeg redenen voor. Hij was kwaad op David en vond hem een onbelangrijk en waardeloos persoon, slechts geschikt voor schaapherder. Iemand die geen recht van spreken had, en helemaal niet met zulke uitdagende woorden. Ten tweede was hij woedend vanwege zijn trots en brutaliteit, ( echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan...)

Maar in werkelijkheid kende Eliab het hart van David niet. De ware reden was zijn jaloersheid. Hij ergerde zich eraan, dat zijn jongste broertje deze dappere woorden over Goliath zei, die hijzelf niet durfde uit te spreken. Door zijn jaloersheid reageerde hij boos en minachtend naar David en wilde zijn mond snoeren met kwetsende en neerbuigende woorden. Maar David liet zich niet kleineren door de woorden van zijn broer, en reageerde adequaat en verdedigde zijn eigen recht om te spreken en vragen te stellen. En terecht was zijn vraag: “Wat doe ik nu weer verkeerd?” vs.29 Vaak heb jij niets verkeerd gedaan, maar ligt de oorzaak in die persoon zelf. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bij Eliab was dit duidelijk zijn jaloersheid en boosheid ten opzichte van David. Het moet een ergernis zijn geweest, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn andere broers, om te moeten toekijken hoe hun kleine broertje bij de schapen vandaan werd gehaald en gezalfd werd tot koning. (16:13) Zijn jaloersheid zal zeker toegenomen zijn toen David werd gevraagd om naar het paleis van Koning Saul te komen om voor hem op zijn harp te spelen. Natuurlijk hadden deze boze woorden van Eliab invloed op David. Maar hij verdroeg de harde woorden van zijn broer met bewonderenswaardige kalmte. David wist dat hij niets verkeerds had gedaan. En ja, het heeft hem pijn gedaan, maar hij koos om te vergeven door in een tegenovergestelde geest te reageren, een geest van liefde en zachtmoedigheid. In de Bijbel wordt heel veel gesproken over ‘de tong’. Ook Jacobus spreekt hierover. Het is niet verkeerd om dit Bijbelboek, in zijn geheel, nog eens na te lezen.

“Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.” Jakobus 3:9

G'ds zegen,
Tjitske

home


Lees meer »