Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.164 September 2021 | 5781


Wij hebben Zijn aarde verwaarloosd!

“De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.”
Psalm 24:1


De Joodse traditie leert ons om voor onze planeet te zorgen om te behouden wat God heeft geschapen. Psalm 24 merkt op: "De aarde is van de Heer en haar volheid", een dramatische bewering van Gods eigendom van het land. Hieruit volgt dus dat elke handeling die onze aarde beschadigt, een overtreding is tegen het eigendom van God. Het Joodse concept van bal tashchit , "niet vernietigen", verbiedt onnodige vernietiging. Toen God de aarde schiep was alles zeer goed. Hij schiep het uitspansel en dus daarmee het klimaat, alles werd bevochtigd door een damp die uit de aarde ophoog steeg, alles was in perfecte harmonie totdat de zonde zijn intrede deed. Om hem (Adam) is de aardbodem vervloekt en de natuur zal voortaan tegen hem in opstand zijn. Ook de schepping deelt in de gevolgen van de zondeval, want die is daardoor “aan de vruchteloosheid onderworpen” (Rom 8:20). Zij brengt vanaf dat moment ook dorens en distels voort en de mens zal niet meer in staat zijn de natuur te beheren. En door de eeuwen heen moeten we constateren dat we onze woonplaats, de aarde, dramatisch hebben verwaarloosd en uitgewoond en daardoor veel onnodige schade hebben aangericht.

Mijn gedachten gaan terug naar de sloppenwijken van Manilla, waar ik voor een periode van drie maanden op Smokey Mountain, een vuilnisbelt in de Philipijnen, heb gewerkt met Jeugd met een Opdracht. Op de grootste vuilstortplaats van Manilla waar meer dan 25000 mensen hun kost verdienen door afval op te ruimen. Dit is de andere kant die velen onder ons niet kennen. Smokey Mountain! Een wereld die je liever niet wilt zien. Wat voor schade heeft zij aangericht aan de mens?

Uit het rapport van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) blijkt onder meer dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de mens daarvan de oorzaak is. Ben even het archief ingedoken over wat er te vinden is over klimaat en milieuvervuiling. Ik vond iets opmerkelijks. In juni 1992 vond de Wereldtop Conferentie in Rio de Janeiro plaats, gefinancierd door de UNCED (VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling) de grootste topontmoeting van wereldleiders die ooit werd gehouden. Wijlen Maurice Strong, Secretaris Generaal van de UNCED verklaarde tijdens de openingszitting dit: Ik citeer: “…we staan nu voor de beslissing of we redden de hele wereld, of er wordt niemand gered. Ik geloof dat we werkelijk op het punt staan dat onze beschaving radicaal moet veranderen. Van nu af aan moeten we allen dezelfde weg gaan…Deze kans krijgen we niet weer.”

Toen ik dit las dacht ik: “Of we redden de hele wereld, of er wordt niemand gered!” Hoe naïef. Want wat al deze leiders over het hoofd zien is dit, namelijk,God! Hoe kunnen sterfelijke mensen deze wereld redden zonder Hem? Hoe durft men deze rol over te nemen? Deze wereld is niet meer te redden ook niet door minder vlees te eten, door minder te gaan vliegen, minder spullen te gaan kopen, of door het aanschaffen van zonnepanelen of door heel veel windmolens plaatsen. Het is jezelf als het ware voor de gek houden. Al onze menselijke inspanningen zullen mislukken. Er is maar een manier om gered te worden en dat is door Yeshua, God van mijn verlossing. (Psalm 25:5)

Zoals de HEERE God Adam riep, en zei tot hem: Waar ben je? Zo roept God vandaag nog steeds naar de zondaar om zich niet langer te verbergen maar tot Hem te komen en verlossing te ontvangen. "Er is geen verlossing in iemand anders dan alleen in Hem. Er is geen andere Naam onder de mensen gegeven, waardoor zij gered moeten worden dan de Naam van Jezus Christus." Hij is het en niemand anders, dat laat geen keus en geen excuus. (Hand.4:12)


Tjitske Meijer