Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.124 Mei 5778 | 2018


Dakloos!

“U staat zo vast als een huis op de fundering van de
apostelen en profeten. Maar de belangrijkste steen,
de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf.”
Efez.2:20 Het Boek


DAKLOZEN,  wie kent ze niet. Er ligt een enorme kloof tussen de wereld van de dak- en thuislozen en onze wereld. Als we over dak- en thuislozen praten dan denken we vaak aan stinkende zwervers, die in parken, op stations of onder bruggen slapen en die hun voedsel uit de vuilnisbakken halen! Dit beeld staat mij nog helder voor ogen wanneer ik weer terug denk aan de grootste vuilnisbelt - Smokey Mountain - in Manilla waar ik 3 maanden gewerkt heb met “Jeugd met een Opdracht”. Meer dan 80.000 mensen leven op deze ‘rokende vuilnisbelt’ met de kans dat deze - vanwege zware regenval - gaat verschuiven en zij opnieuw dakloos worden van hun al schamele huisjes die uit afval zijn gemaakt!!

Hebben we ons ooit wel eens afgevraagd waardoor deze mensen dak- en of thuisloos zijn? Zijn wij ons ervan bewust dat ook zij kostbare mensen zijn, ieder met een eigen verhaal, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zoals jij en ik? Net zo goed het hen is overkomen, om wat voor reden dan ook, kan het ook ons overkomen. Dak- en thuislozen, een kwetsbare groep mensen, die we niet moeten oordelen en veroordelen maar voor hen doen wat in ons vermogen ligt.

JEZUS ZEGT: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven . Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest ." (Mat.25:35-36 Het Boek)

Daklozen, we treffen ze overal! Een goede vriend vertelde mij, toen ik onlangs bij hem op bezoek was, dat hij heel veel verdriet had omdat er zoveel Christenen dak- en thuisloos zijn. Die, om wat voor reden dan ook hun ‘geestelijk huis’ hebben verlaten en van gemeente naar gemeente zwerven. Hoe komt het dat veel gemeenten uiteenvallen en afbrokkelen met uitzondering van die gemeentes die in populariteit toenemen? De Bijbel laat weten dat wij levende bouwstenen behoren te zijn en dat Jezus de hoeksteen is. Maar bij velen is de hoeksteen niet langer meer de Steunpilaar van het gebouw der gemeente Gods en wordt er steeds minder gebouwd in overeenstemming met Gods Woord. In plaats daarvan gebruikt men steeds meer bouwstenen die niet zijn gemaakt met uitsluitend zuivere elementen. Gevolg hiervan is dat het Huis van God instabiel wordt, afbrokkelt en begint te scheuren. De invloed van de wereld wordt steeds meer toegevoegd in het huis van God in plaats dat de kerk invloed uitoefent in de wereld. Op een of andere wijze kunnen zij zich hiermee niet langer verenigen met de manier waarop men de gemeente Gods bouwt. Dat is dan o.a. de reden dat er steeds meer kinderen van God dak- en thuisloos raken.

Ik wil een ieder van u aanmoedigen om een goede bouwer te zijn en te bouwen met zuivere bouw-stenen, met vuurvast materiaal zodat, wanneer de dag komt, u de vuurproef zult doorstaan ( 1 Kor. 3:20)Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »