Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.185 juni 2023 | 5783


K L I M A A T V E R A N D E R I N G ...

“Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd,
koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.
Genesis 8:22


Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor verandering. Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. Ook is de zeespiegel in die tijd met 20 centimeter gestegen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. (Bron: Rijksoverheid.) Volgens wetenschappers van de universiteit van Wageningen heeft de verplaatsing van continenten door de afgelopen honderden miljoenen jaren heen invloed gehad op de temperatuur op aarde. Het klimaat is een van de meest complexe systemen die we kennen. We zullen nooit alle beweringen over klimaatverandering oplossen totdat we het er allemaal over eens zijn om met de juiste basis te beginnen: Het Woord van de oneindige Schepper God. Wetenschappers zouden er goed aan doen om het Bijbelboek Job eens te gaan onderzoeken, met name hoofdstuk 38 vers 4 tot en met 28. En net als Job zullen ze geen enkel antwoord kunnen geven op Zijn vragen: Waar was je toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het Me, als je zoveel weet. Was je erbij toen Ik de hemel en aarde maakte?

Wetenschap verandert voortdurend. Het Woord van God is onveranderlijk. Wil je het verslag lezen over de totstandkoming van de klimaatverandering? De Bijbel geeft een zeer gedetailleerd verslag hierover in Genesis 6 t/m 8. “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. "Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.” (Gen.6:1-7) Door algemene zonde, wellust, slechtheid en grote boosheid van de mensen vernietigde God Zijn schepping door middel van een zondvloed. God kon de zonde en de gruwelijke praktijken van de mens niet meer aanzien!! Maar Noach kreeg genade in Gods ogen, samen met zijn gezin! Het was de grootste natuurramp die de wereld heeft meegemaakt! Na de zondvloed werd het klimaat veranderd. “Voortaan,al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. (Genesis 8:22) De opwarming van de aarde is een feit, maar geen bedreiging. De echte bedreiging is een Heilige en Rechtvaardige God, die de zonde niet kan aanschouwen of kan aanzien. (Psalm 95 In 2 Petrus 2:5)

De eindtijd, waarin we leven, wordt door Jezus vergeleken met de dagen van Noach en Lot. (Matt. 24:22 – 39 | Lukas 17:26) Noach was een prediker van gerechtigheid. (2 Petr. 2:5) Terwijl hij de ark aan het bouwen was predikte hij het evangelie van redding en genade. Maar de mensen wilden niet naar hem luisteren. En tot op de dag dat Noach in de ark ging, bemerkten ze niets, totdat de zondvloed kwam. Toen was het te laat en God zelf sloot de deur! Het evangelie, de boodschap van redding en hoop, wordt nog wereldwijd gepredikt, maar ook nu slaat het overgrote deel van de mensheid er geen acht op.

De ark van Noach verwijst naar Jezus Christus. Jezus zegt: “Ik Ben de deur, als je door Mij naar binnen gaat zul je behouden worden.” De deur van genade staat nog steeds open om binnen te komen, totdat de tijd van genade vol is. Daarom, net als Noach, is het belangrijk om anderen te waarschuwen wat er te gebeuren staat. Want wij weten dat de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht. en zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10) Bidden alleen is niet genoeg men moet het horen! Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. (Rom.10:17) Laat je niet misleiden door de wetenschap en de media. Laat Gods Woord, in alles wat je doet, je uitgangspunt zijn. (Efez.5:15,16)


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»