Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.150 Juli 2020 | 5780


Gebalde Vuisten!

“Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.
Dat is het hart van de Wet van de Profeten
( Lukas 6:31 | Matt.7:12 )


De gebalde vuist werd in de lucht gestoken door tienduizenden demonstranten overal ter wereld. Mensen hadden protestborden en mondkapjes met teksten als ‘Black Lives Matters’ en ‘I can’t breathe’, de laatste woorden van George Floyd. De dood van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, vond plaats in Minneapolis (Minnesota) op 25 mei 2020. Floyd stierf nadat een politieagent met zijn knie meer dan acht minuten op Floyds nek had geleund, terwijl deze geboeid met zijn buik op straat lag. Met al deze protesten proberen ze hiermee de aandacht te vestigen dat rassendiscriminatie afgelopen moet zijn. (bron NRC, Wikipedia)

In Genesis 1L26-27 lezen we dat God de mens schiep naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Dat betekent dat alle mensen zijn geschapen naar het evenbeeld en in de gelijkenis van God. Dit betekent dat er maar één ras is, namelijk het menselijke ras. Blanken, Afrikanen, Aziaten, Arabieren, Joden, enzovoorts zijn geen verschillende rassen. In plaats daarvan zijn zij verschillende * etniciteiten binnen het menselijk ras.
(* Een etniciteit is een sociaal-culturele identiteit,die een bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt.) Bron Wikipedia

Demonstreren, in verzet komen, doen we wereldwijd. Iedereen kan het, alleen niet iedereen doet het. Wat de meerderheid van de wereldbevolking niet weet, of niet wil weten, is dat de rebel in ieder van ons huist. Waar komt toch al dat verzet vandaan zul je je misschien afvragen! Het antwoord vinden we al terug in de hof van Eden. De mens wilde zich niet langer, nadat zij beïnvloed werden door de rebellerende geest van Lucifer, onderwerpen en gehoorzaam zijn aan God. En die geest van rebellie zien we vandaag de dag overal in terug. Als we diep binnen in onszelf willen kijken dan zien we ook een rebel die zich maar moeilijk laat gezeggen en vaak opstandig is. Misschien niet altijd verbaal maar dan toch zeker non-verbaal waarin je lichaamstaal signalen afgeeft die je verraden wat er diep van binnen in je afspeelt. In Psalm 10 ( lees voor jezelf) wordt duidelijk een beeld van de mens neergezet! We zien hier heel duidelijk dat de mens, eens de kroon op Zijn schepping, niet slechts wil lijken op God, maar gelijk wil zijn aan Hem, zelf wil bepalen wat goed en kwaad is. ( 1 Sam. 15:23 | Rom.9:20)

Een gebalde vuist is een houding van agressie, van boosheid, van bedreiging van macht willen uitoefenen. Gezag en macht zijn niet hetzelfde. Gezag is het wettig recht om te regeren. Macht heeft te maken met kracht om dat recht ook af te dwingen. Wil de mens zich niet langer verzetten tegen het gezag van Zijn Schepper dan zal hij zijn gebalde vuist weg moeten doen. Jezus, de Zoon van God, kwam niet naar ons toe met een gebalde vuist maar met een uitgestrekte hand. Handen die doorboord werden voor jou en mij. Handen die gespijkerd werden aan het kruis voor onze zonden, voor onze rebellie. Het vervelende van gebalde vuisten is dat je er niet mee kan ontvangen. Geopende handen is een teken van volledige overgave.

Tot slot: Heb je naaste lief als jezelf. (Matt.22:34-40} Het is een gebod die God heeft ingesteld, het is een opdracht! Dus: Ga en leer!


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »