Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 17e Jaargang nr.194 maart


home

Verberg je lamp niet...

“Het licht brengt niets dan goedheid voort
en gerechtigheid en waarheid.
Efeziërs 5:9


Licht is verbonden met waarheid, met zuiverheid, met openheid, met schoonheid. Licht en duisternis, dag en nacht staan symbool voor leven en dood, voor het goddelijke en het kwade, licht geeft zekerheid, en zo kun je nog wel even doorgaan. De eerste keer waar men over licht sprak was waar God sprak er zij licht, en er was licht! God is Licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. (1 Joh.1:5-7) Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.(Dan.2:22)

God is Licht en in Hem is geen enkel spoor van duisternis. We zijn geroepen om het licht van deze wereld te zijn, waarom aanbidden wij Hem dan in een kerk die gehuld is in duisternis? Mozaïek0548 in Rijssen heeft ervoor gekozen om hun zondagse diensten in discotheek Lucky te houden. Gekker moet het toch niet worden dacht ik. Maar zij zien deze plek als een eigentijdse plek waar het als een thuis voelt om samen kerk te kunnen zijn, om God uit te nodigen in hun midden! Hun bedoeling zal misschien goed zijn, maar denk je dat God op hun uitnodiging in zal gaan? Wat denk je zelf? Zou jij je thuis voelen waar het aardedonker is, geen ramen, geen zonlicht, dan slechts de enige felle lichten die schijnen op het podium.

Voor velen een welbekende slogan van de evangelische kerk Mozaïek luid: ‘Je bent welkom zoals je bent en je mag zijn wie je werkelijk bent.’ Het klinkt allemaal mooi maar is dit ook wat de Bijbel ons leert? Ik heb me wat meer verdiept in de naam Mozaïek en de betekenis wat zij eraan geven. Ik citeer: “Wij zijn een kunstwerk van gebrokenheid en Jezus is de Kunstenaar. Hij maakt van ons succes en onze puinhoop, ons geloof en onze twijfel een fantastisch mooi kunstwerk:een mozaïek.” Het klinkt heel leuk maar is on-Bijbels.We zijn geen ‘kunstwerk van gebrokenheid’, we hebben geen ‘kunstenaar’ nodig die van ons succes, van onze puinhoop, van ons geloof en twijfel een fantastisch mooi kunstwerk wil maken? We zijn zondaars en wat we nodig hebben is een Redder, een Verlosser die ons wil verlossen van onze zonden. Niet om een mooi mozaïek voor Hem te worden, maar om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon Jezus Christus. (Rom.8:29)

Waarom wil men in het donker zitten tijdens de dienst waar je, je Bijbel niet eens kunt lezen. Ik begrijp hier eerlijk gezegd helemaal niets van. Vele kerken lijken op disco's met harde muziek en lichteffecten om zo hun leden het naar hun zin te maken. Ziet men niet in dat de duisternis - de wereld - steeds meer terrein wint binnen de kerk? Ziet men niet in dat de duisternis steeds meer het licht van het ware Evangelie verdrijft? Jezus zegt: “Als het zout zijn kracht verliest, dan heeft het geen nut meer.” (Matt. 5:13) Het kenmerk van zout is dat het bederven tegengaat. Voor een kind van God betekent dit dat hij niet toegeeft aan de wereldse invloeden. We zullen absoluut onze kracht verliezen, wanneer we in onze samenkomsten steeds meer op de wereld gaan lijken. Onze lampen zullen niet of nauwelijks meer Zijn Licht verspreiden. De wereld is in een raptempo aan het veranderen, wees daarom waakzaam en blijf in Zijn Licht wandelen, blijf in Zijn Woord. Zonder Zijn Woord zul je het niet redden! (Psalm 119:105)


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»