Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.190 november 2023 | 5783


Het is nog niet het einde!

““En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;
let op,wordt niet verschrikt, “Want dit alles moet gebeuren,
maar het is nog niet het einde…”
(Matt.24:6-14)


Israël heeft (opnieuw) geleden onder de grootste terreuraanval in haar geschiedenis. Hoe zal het reageren? De reactie liet niet lang op zich wachten. Netanyahu heeft de wereld laten weten dat zijn land in oorlog is met Hamas. Wanneer houdt dit een keer op?

Het antwoord is dat het niet eerder zal ophouden dan op het moment dat Jezus Zelf met al het kwaad zal afrekenen. God schiep de mens naar Zijn beeld; en zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” (Gen.1:27,31) De mens had de vrijheid om het goede te kiezen maar koos er zelf voor om het kwade aan te hangen en is daardoor in staat tot alle kwaad. Het kwaad is de afwezigheid van God. God schiep het kwaad niet, maar Hij laat het wel toe.

De gruweldaden van het verleden zijn de gruweldaden van vandaag. Het verschil van toen en van nu is dat het wereldnieuws ons bereikt binnen enkele seconden. Via o.a. Tik Tok en X, (voorheen Twitter) en you tube, wordt heel veel desinformatie en nepnieuws de wereld in geslingerd. Laat je hierdoor niet meeslepen, neem niet alle berichtgeving zomaar voor waar aan. De Bijbel is accuraat hou je daaraan vast. Jezus zegt over dit alles. “En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, hou je hoofd koel en raak niet in paniek, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën.” Vanaf vers 9 spreekt het over de eeuwen daarna, tot in de periode van de eindtijd. Zijn woorden gelden voor toen, voor vandaag en blijven gelden totdat Hij komt.

Dit is een wake up call, niet om in paniek te raken, maar om waakzaam te zijn en vast te staan in het geloof. Alle desinformatie en nepnieuws, leugens of halve waarheden gebruikt de boze om verdeeldheid te zaaien om je te laten twijfelen aan Gods goedheid en trouw. Gooi geen olie op het vuur waardoor hevige discussies zouden kunnen ontstaan. Hou je hier verre van, ook dit is een tactiek van de boze. We kunnen onze tijd beter gebruiken door te bidden voor de nood van deze wereld. We leven in een hele bijzondere tijd. Dat klinkt misschien vreemd maar wanneer je de schriften onderzoekt zie je met je eigen (geestelijke) ogen, dat de vervulling van de Bijbelse profetieën in vervulling komen. Petrus zegt: Sla hier acht op zegt. (2 Petrus 1) De oorlog die in de hemel is begonnen, woedt nog altijd, het is een oorlog tussen licht en duisternis, een oorlog tussen goed en kwaad, een oorlog tussen waarheid en leugen. De dag komt dat God Zelf met het kwaad eens en voorgoed zal afrekenen. (Deut.32:35)

Laten we bidden voor deze wereld. God roept de goddeloze op zich te bekeren (Hand. 17:30), want Hij heeft geen behagen in de dood van de zondaar (Ez 33:11). God is, tot op vandaag de dag, nog steeds genadig en geeft de mens nog de mogelijkheid om terug te keren tot Hem.

Hij is de Heere, de enige waarachtige God, en Hij is de God van Israël, die trouw
is aan de beloften van Zijn Woord. Israël bestaat vanwege Gods genade.


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»