Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.141 Oktober 5778 | 2019


Hoe geloofwaardig zijn
onze woorden?

" IK, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren,
en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen,
naar de vrucht zijner daden” (Jeremia 17:10).


Prinsjesdag, een dag die bol staat van jaarlijkse tradities: de hoedenparade, de vraag welke jurk koningin Máxima zal dragen, de honderden dagjesmensen die hun smartphone boven hun hoofd hielden toen de Glazen Koets passeerde, in de hoop dat ze later konden bewijzen dat ze erbij waren geweest. Het bewuste ‘koffertje’ met een al uitgelekte Miljoenennota waarin de plannen van de regering staan gepresenteerd voor het komende jaar. Opnieuw met zijn vele beloftes die, waarschijnlijk net zoals het afgelopen jaar, opnieuw niet worden waargemaakt.

In hoeverre kun je al deze beloftes nog geloven? Zelfs premier Rutte liet weten dat hij niets kon garanderen terwijl hij zelf heeft meegeschreven aan de Troonrede. Door inmiddels gehouden enquêtes blijkt dat 88% van de bevolking de beloftes uit de Troonrede niet gelooft en dat slechts 12 procent van de bevolking zelf verwacht er volgend jaar op vooruit te gaan. Je kunt je afvragen in hoeverre de woorden van Rutte, die al talloze keren het volk heeft teleurgesteld, door valse beloftes te doen, nog betrouwbaar zijn. In 2016 beloofde hij dat hij geen beloftes meer zou doen die hij niet kan waarmaken. Maar tot op vandaag de dag zijn het allemaal ijdele woorden geweest, woorden die uiteindelijk arm en leeg bleken te zijn zonder effect.

Salomo zegt in het boek Prediker 1:2: “IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid”. Dit drukt uit: ‘onbetrouwbaarheid’, ‘leegte’. In het Hebreeuws betekent “ijdelheid”: “zinloosheid zonder effect”. Maar hoe staat het met onze woorden? Zijn onze woorden betrouwbaar? Hebben onze woorden effect? Zijn onze woorden die we spreken ijdel, leeg met weinig inhoud, of zijn onze woorden betrouwbaar en brengen ze leven? Hoe zit het met onze beloftes? Kunnen mensen van ons op aan wat we zeggen, wat we hen beloofd hebben? God doorzoekt en toets inderdaad onze harten.

Wanneer we dit gaan beseffen dan zullen we het niet laten om te bidden: “Zet, Heer, een wacht voor mijne lippen; behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen”. (Psalm 141:3 SV) Laten we een oprecht verlangen hebben om zuiver en betrouwbaar te leven tot eer van onze God!

Hartelijke groet,
Tjitske
Lees meer »