Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.171 april 2022 | 5782


Geen vrede zonder de Vredevorst

““En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;
let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren,
maar het is nog niet het einde;”
Matheus. 24:6


Donderdag 24 februari 2022 werd een keerpunt in de geschiedenis van Europa, zei de Duitse kanselier Olaf Scholz. Het was de dag waarop Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Bommen en raketten bombardeerden de weerloze bevolking van Oekraïne door een megalomaan die zijn grenzen probeert uit te breiden om de glorie van de oude Sovjet-Unie terug te brengen. Een man die zo gedreven wordt door macht en ziekelijke hebzucht, dat de dreiging met sancties of de mogelijkheid van massaal verlies van mensenlevens voor hem niets betekent. En de wereld dacht dat we eenheid hadden door ons te verzamelen rond sportevenementen op de Olympische Spelen van Peking. Maar in kwestie van enkele dagen was dat allemaal weggevaagd.

Bij mijn schrijven werd ik bepaald bij Jeremia 6:1-6 “Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.” Jeremia roept de bevolking op zich in veiligheid te brengen en weg te vluchten, weg uit Jeruzalem. In wezen een voor-zegging dat de hele stad verwoest zal worden. Ik wil je aanmoedigen om dit hoofdstuk eens voor jezelf te lezen. Opvallend is dat de vijand niet het gewenste resultaat tijdens de dag behaalde en daardoor de aanval ’s nachts inzette. (vs.5) Deze zelfde strategie zien we ook bij de Russische troepen in Oekraïne! Het kwaad, die in het verlengde liggen van de zonde van de mens, zien we niet alleen openbaar in oorlogen, maar ook in het gedrag van mensen tijdens een oorlog.

Jezus zegt: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.” Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." (Joh.14:27) Vrede is niet in de eerste plaats een zaak tussen mensen, het is niet de afwezigheid van oorlog, maar het is een verticale lijn naar boven tussen God en mensen. Pas wanneer de verhouding tussen God en de mens hersteld is kan men spreken van ware vrede. Dit is het volbrachte werk van Jezus Christus, Die dit voor ons heeft bewerkstelligd op het kruis van Golgotha, namelijk vrede met God. (Rom.5:1) Deze vrede zal ook zijn uitstraling hebben naar de verhouding tussen mensen onderling. Iedere andere vorm van vrede zal slechts een schijnvrede zijn, een kunstmatige vrede. We hebben te lang in een roes van vrede en weelde geleefd en de vele waarschuwingen in de wind geslagen over de kant die het met de wereld opgaat. De rijken hangen aan hun rijkdom en hebben hun vertrouwen daarop gesteld en zien nu dat hun vrede en weelde gevaar loopt. (Lukas 6:25 | Jak.5:5)

Stevenen we af op een recessie? De energie en voedselprijzen, de brandstof ze stijgen de pan uit maar onze lonen stijgen niet mee. Waar gaat dit heen? De Almachtige laat ons niet in het ongewisse zoals de grote machthebbers van deze wereld. Hij heeft het ons, in Zijn grote liefde, bekend gemaakt in Zijn Woord. Maar de vraag is: ‘Blijven we wegkijken of moeten we de Bijbelse waarheid op dit punt onder ogen zien?’ Het is een wake up call voor ons allemaal. “En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën.” (Matt.24:6 -8 ingekort) Gods Woord werd in het verleden vervuld, het vervult zich in de tegenwoordige tijd, en het zal ook in de toekomst vervuld worden.

Geen mens kan deze wereld redden, geen mens kan deze oorlog stoppen. (Ps.20:7) Maar wat we wel kunnen is onze ‘wapens van gebed’ oppakken, zoals koning Hizkia en onze toevlucht tot de HEERE nemen. (2 Kon.19:17-19,lees vs.35 hier kwam geen mensenhand aan te pas!!) “Onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten en de wereldheersers van deze duisternis.” (Efez.6:12)

De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Richt je op wat boven is niet op wat op aarde is, en sterk jezelf in de HEERE en in de kracht Zijner sterkte.


Tjitske Meijer


terug naar woord vd maand»