6e Jaargang nr.60 Januari 2013 verschijnt 1x per maand


Ware Vrijheid...!

“Vergis u niet”, antwoordde Jezus.
“Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde.
Een slaaf heeft geen enkel recht, maar een zoon heeft alle rechten.
Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn”.
Joh. 8:34-36 [Het Boek]


Jezus zei: “Als God uw Vader was, zou u van Mij houden. Want Ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar God heeft Mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? U kunt mijn woorden niet verdragen. Dat is de reden. U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen.“ [Joh.8:42-45 Het Boek] Jezus geeft ons hier wat inzicht over het karakter van satan. De leugen is een erfenis van satans karakter, en hij is de misleider van het meest gevaarlijke soort, de bedrieger die zichzelf bedriegt. De mens is gevangen in slavernij vanwege de leugens van satan. En het begon bij Eva, die zag dat de vrucht goed was en zij at! En Adam at ook! Hierdoor verloor de mens zijn vrijheid! Pas op, want een groot deel van de zonde komt binnen door onze ogen. De hele maatschappij vandaag de dag ondergaat veel verdriet en ellende vanwege de belofte van ‘vrijheid’, wat in werkelijkheid de grootste slavernij teweeg heeft bracht. Steeds meer jongeren tussen de 8 en 18 jaar raken verslaafd aan de mobiele telefoon en internet. Uit onderzoek is gebleken dat degenen die dagelijks op websites als Facebook en MySpace zitten een grotere kans hebben om verslaafd te raken. Inmiddels zijn er al velen verslaafd aan de sigaret, de alcohol, de drugs, sex en pornografie. En dan niet te vergeten de negatieve berichtjes die verstuurd worden naar elkaar! Het is verontrustend dat veel ouders niet echt weten waar hun kinderen online mee bezig zijn. Door je kind zoveel ‘vrijheid’ te geven, is de kans groot dat hij of zij verstrikt raakt in zijn of haar verslaving met alle gevolgen van dien. Lieve mensen, wordt toch wakker! Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is en met wie! De digitale wereld ontwikkelt zich explosief en het kwaad neemt hand over hand toe. We raken steeds meer verstrikt in een web van leugens. We moeten niet langer zwijgen om de lieve vrede maar te willen bewaren! Gewelddadige games zijn niet goed voor je kinderen! De jeugd en hun vrije omgang met sex, voor velen is het een spel, zakken steeds dieper weg. Emotionele en psychische schade is het gevolg! We zien dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden, want hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. [1 Petr.5:8] Zijn hele opzet is om zielen verloren te laten gaan. Daarom moeten we ons verzetten tegen al zijn leugens door standvastig te staan in het geloof. Willen we uit die web van leugens komen dan hebben we ‘De Waarheid’ nodig. De Waarheid is een Persoon en als je Die Persoon toelaat in je leven dan heb je de Waarheid! Jezus zei: ‘IK BEN de Waarheid.’ ‘Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.’ Laten wij ‘De Waarheid’ omarmen, zodat wij in staat zijn om de leugen, net als onze Heiland, tegemoet te treden met de woorden: ‘Er staat geschreven’ Gods Woord is er voor ons, om ons te beschermen!


G'ds zegen,
Tjitske
home


Lees meer »