Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.186 juli 2023 | 5783


Waarheid tegenover de Leugen...

“Wees waakzaam de duivel gaat rond als een brullende leeuw,
hij is op zoek naar een prooi…”
1 Petrus 5:8


Wat is er mis met de waarheid. Waarom hebben zoveel mensen, ook christenen, moeite met de waarheid? Heb je jezelf wel eens deze vraag gesteld? Het is goed om hier eens over na te denken. Waarheid is confronterend en zorgt vaak voor verwijdering. (Joh.6:60,66,67) De leugen regeert met vaste hand in deze wereld en het wordt steeds moeilijker om de waarheid van de leugen te kunnen onderscheiden. Wanneer je het nieuws een beetje volgt, zie je dat de waarheid steeds verder de kop wordt ingedrukt. Naarmate we de eindtijd en de komst van de Heere Jezus naderen, zal de druk op de waarheid toenemen en zal dit tot heftige confrontaties leiden. Er komt een moment dat de Waarheid en de leugen elkaar zullen ontmoeten!

De duivel begon zijn bediening als leugenaar en misleider in de hof van eden en tot op vandaag de dag slaagt hij daar goed in. Om jezelf voor zijn leugens en misleidingen te beschermen zul je het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, moeten hanteren. Dit is het enige offensieve wapen dat je hebt als christen. Alleen met het Woord van God kun je elke leugen van de duivel weerstaan, kun je elke leugen ontmaskeren. Het is onze opdracht als christen, de leugens die worden verspreid via de media, het internet, op scholen, in kerken enz. niet te negeren, dat deed Jezus ook niet. Hij confronteerde de mensen met de Waarheid iets wat Hem overigens niet altijd in dank werd afgenomen. Laat de Waarheid die in je woont opstaan, leg Hem niet het zwijgen op door angst! Waarheid sluit geen compromissen af.

We weten inmiddels dat de duivel rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Laten we opstaan als Gods kinderen en niet langer zwijgen. Er staat te veel op het spel wanneer je beseft hoe de jeugd en ook de kleine kinderen worden misleid en vergiftigd in hun denken door de media en door internet. Zijn ouders er zich wel van bewust waar hun kinderen naar kijken op hun iPhones en/of laptops? Drag-queens, mannen die zich theatraal en zeer seksueel getint verkleden als vrouw, die voorleesmiddagen organiseren voor kleine kinderen! Geloof me, hij verteld uw kind geen sprookje. Bescherm hen, nu het nog kan. We kunnen niet aankomen met: ‘zie, wij hebben dat niet geweten.’ (Ezech.33:1-33) Onwetendheid is geen excuus als we bewust onze ogen voor het kwaad sluiten. Met het excuus van onwetendheid kun je soms bij mensen wegkomen, maar niet bij God.

Vervolging in ons land is nog niet in zo’n mate dat we worden vermoord om de waarheid, maar men kan iemand wel monddood maken. Men kan wel verhinderen dat iemand zijn of haar mening kan geven. En dit is de tijd waar we vandaag de dag in leven, waar waarheid niet langer meer getolereerd wordt. Het doet me denken aan Pilatus die aan Jezus vroeg: ‘Wat is waarheid?’ Hij nam zelfs geen moeite om een antwoord van Hem te horen, maar liep weg. Vandaag de dag is het niet anders. Men verkiest liever zijn eigen waarheid dan Gods waarheid en men zal uiteindelijk bedrogen uitkomen. Laat je niet (mis)leiden door je emoties of door angst, maar laat je leiden door Zijn Waarheid. In feite zal iedereen die godvruchtig wil leven, in Christus Jezus vervolgd worden. (2 Tim.3:12) De vraag is: zijn we hierop voorbereid?


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»