Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.131 December 5779 | 2018


Voor welke god buigen wij?

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;
want Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God”
Exodus 20:3,5 – Deut.5:7-21


Schoolkinderen moeten niet gedwongen kunnen worden om mee te doen aan religieuze handelingen, zoals knielen voor Allah. Dat is de kern van een SGP-motie die is aangenomen door de Tweede Kamer. Er waren veel klachten binnengekomen van verontruste ouders, en terecht! De SGP kreeg veel steun van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en 50+. De regering moet nu de wet aanpassen zodat het in de wet verankerd wordt. DE MEESTENonder ons zijn wel eens (in een ruzie of God zal Zijn ‘Tien Leefregels’ (de Tien Geboden) Die Hij aan Zijn volk gaf, niet aanpassen aan de huidige tijd. Zijn leefregels zijn verankerd - duidelijk vastgelegd - in Zijn wet! God had deze wet, door middel van Mozes, aan het volk gegeven. Het is heel duidelijk wat God hier tegen de mens zegt, zelfs een kind kan dit begrijpen; “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”. God wist al vanaf het begin dat de mens zich een god zou maken. Trots maakt een god van de mens zelf, begeerte maakt van het geld een god, zinnelijkheid ( vooral lichamelijk georiënteerd ) maakt van de buik een god.

We weten dat de duivel ( de naam Lucifer komt niet in de Bijbel voor) door zijn trots, zijn begeerte uit de hemel werd verbannen. (Ezech.28:11-19) Hij wordt de god van deze eeuw genoemd en tot op vandaag de dag zijn er velen die zich voor ‘deze god’, satan, buigen! (lees voor jezelf 2 Kor.4:4 | Efez.2:2,3) Al meer dan 6000 jaar leeft de mensheid haar eigen weg, beïnvloed door satans geest van trots, egoïsme en kwaad. We weten, vanuit Zijn Woord, dat de duivel zelf aanbeden wil worden en hij toonde Jezus al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zei: “Indien Gij mij dan aanbidt, ( voor mij zal buigen) zal zij geheel van U zijn.” Wij weten wat Jezus hem als antwoord gaf - wat is ons antwoord?

Het blijkt wel dat meebuigen met de wereld toch over het algemeen gemakkelijker is dan buigen voor de eeuwige God. Het is alarmerend hoeveel ‘christenen en predikers’ het Woord van God steeds meer buigen naar hun eigen inzichten: zichzelf verheffen boven het Woord van God en zelf gaan bepalen wat goed is en wat verkeerd is. Men begint steeds meer zonde, die indruist tegen het Woord van God, te tolereren, te accepteren en uiteindelijk te normaliseren. Door dit te doen dienen ze de duivel, de tegenstander van God! De naam duivel is afgeleid van het Griekse woord diabolos – en betekent letterlijk: ‘door elkaar gooier!’ Velen die niet of nauwelijks kennis hebben van het Woord van God zullen niet merken, dat het Woord van God door elkaar wordt gegooid, wordt verdraaid. De bedoeling is om het zo aangenaam mogelijk te laten klinken voor hun gemeenteleden. En zo buigt men blindelings voor hun leiders!!

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit Mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.”

Jesaja 45:23 | Filp.2:10-11 | Rom.14:11


Geliefde lezer: Laten we, als het ‘Lichaam van Christus’ waakzaam zijn en niet met de zienswijzen, de overtuigingen en praktijken van deze wereld meebuigen.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Tjitske
home


Lees meer »