home

17e Jaargang nr.195 april-2024

Het is Volbracht!

“Jezus, de overste Leidsman en de Voleinder van het geloof,
Die om de vreugde die vóór Hem lag, het kruis heeft verdragen,
zonder acht te slaan op de schande ervan”
(Heb 12:1-2 ingekort)


Afgelopen donderdagavond stemden miljoenen Nederlanders af op NPO1 om te kijken naar The Passion, een ‘muzikaal spektakel’ rondom het lijdensverhaal van Jezus. Het was bizar, een appende Judas te zien, een zingende Jezus te horen bij Zijn laatste maaltijd. Hij was niet alleen met Zijn twaalf discipelen, maar er was een gemengde groep van vrouwen en mannen uitgenodigd! Wat een blamage! Een ander muzikaal spektakel die in Nederland de komende maanden te zien is, is Jesus Christ Superstar. Deze musical gaat over een groep mensen die de wereld wil veranderen. Het is een voorstelling die gaat over aanbidding en verraad, over verheerlijking, laster, macht en opstand. Maar (volgens hen) vooral: een verhaal van hoop. Wil je dit spektakel zien dan kost het je wel een paar flinke duiten. Veel wat men hier te zien krijgt zowel in - The Passion als in Jesus Christ Superstar - is niet in de Schrift te vinden, noch wordt er in een van de vier evangeliën zelfs maar op iets dergelijks gezinspeeld. Veel wat men laat zien is gebaseerd op fictie.

Lieve mensen, de kruisiging op Golgotha is geen spektakel, geen voorstelling over aanbidding, over verraad en laster, over macht en opstand wat The Passion alsook Jesus Christ Superstar ons voorgespiegeld houden! De spelers, die deze rollen vervullen, zijn veelal geen gelovige christenen. Ze hebben geen flauw benul wat er zich op die bewuste dag, tussen 12.00 uur en 15.00 uur daar op Golgotha heeft afgespeeld. Jezus stierf geen gewone dood, maar de kruisdood. Men kan geen dood bedenken die gruwelijker en vernederender is dan de kruisdood. Hij liet het toe dat mensen die Hij kwam dienen, Hem op de meest oneervolle wijze om het leven brachten. Hij, Die zo hoogverheven was, ging de weg tot in de diepste vernedering. Hij zag af van alle rechten die Hem eigen waren, zowel in de hemel als op aarde, om Zijn vijanden te dienen. Van grote hoogte kwam Hij naar beneden vrijwillig gedreven door liefde voor Zijn God en Vader. Ja, je leest het goed Hij deed dit niet in eerste instantie voor ons maar uit liefde voor Zijn Vader. Hij was niet gewoon gehoorzaam maar gehoorzaam tot de dood van het kruis. Hij had niet alleen Zijn wil, maar ook Zijn Goddelijkheid neergelegd om - voor ons - Mens te worden. De weg Die Hij liep was uiteindelijk de weg die leidde tot een glorieuze overwinning toen Hij riep: “HET IS VOLBRACHT”

NEE, Jezus Christus is geen superstar. Hij is niet iemand die heel erg beroemd is. Hij is God Zelf in de Mens Jezus Christus. - die voor jou en mij - Zichzelf heeft vernederd. (let op: dit is in de tegenwoordige tijd geschreven) “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.” Het is niet in eerste instantie een verhaal van hoop, maar van vergeving van onze zonde, waardoor we weer vrede met God kunnen hebben. Wil jij vrede met God dan zul je moeten kiezen welke weg je in wilt slaan. De brede of de smalle weg. De brede weg is de weg die leidt naar het verderf, de smalle Weg is de weg die naar Redding leidt. (Matt.7:13-14) Het is aan jou welke weg je kiest.


Lieve groet, Tjitske Meijer


P.S. Wees waakzaam en waai niet met alle winden mee!
Laat Christus het centrum van je leven zijn, blijf trouw aan Gods Woord!
Voor verdere onderzoek: | Filippenzen 2 & 3 | Openb.3:8