Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.161 Juni 2021 | 5781


Is je paspoort in orde?

“Geliefde, ik wens dat het je in alles goed gaat en dat
je gezond zult zijn, zoals het je ziel goed gaat”.
3 Johannes 2


De EU-landen en het Europees Parlement hebben donderdag, 20 mei j.l, overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de Europese Unie weer gemakkelijker moet maken. Dat is net op tijd voor het parlement om het digitale 'COVID-19-certificaat', zoals het coronapaspoort officieel gaat heten, goed te keuren voor gebruik in de zomervakantie. Toch wordt het plan voor een vaccinatiepaspoort niet door iedereen gewaardeerd. Tegenstanders vrezen dat zo'n paspoort leidt tot ongelijkheid en dat het eigenlijk een verkapte vaccinatieverplichting is. Natuurlijk heb je nog wel de vrijheid om te kiezen of je het coronavaccin wilt of niet, maar als het erop aan komt heb je uiteindelijk niks te kiezen!

Het coronapaspoort gaat er komen, de EU beslist! Voor velen geeft het weer hoop en perspectief in hun leven, temeer omdat zij menen hier hun vrijheid mee terug te winnen. Vrijheid om o.a. weer op vakantie te kunnen gaan naar het buitenland en om weer festivals en theaters te kunnen bezoeken. Veel mensen denken bij vrijheid aan het hebben van mogelijkheden. Hoe meer mogelijkheden, des te meer vrijheid. Over vrijheid nadenken is niet verkeerd maar wat verstaat men onder vrijheid? Hoe dwaas is de mens, die wel denkt aan zijn lichaam, maar zijn ziel vergeet. Die hun ziel (leven) verruilen voor een beetje aards of werelds genot. “Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won, en zijn ziel schade leed?”. (Mark. 8:34-37) Deze waarschuwende woorden van onze Heere Jezus behoren als een trompetgeschal in onze oren te klinken. (Joh.8:36)

“Geliefde, ik wens dat het je in alles goed gaat en dat je gezond zult zijn, zoals het je ziel goed gaat”. Gezondheid is een onschatbare zegen; nooit stelt men haar zo op prijs, als wanneer men haar verloren heeft. Johannes wenst Gajus dat het hem “in alles goed gaat”, dat wil zeggen op alle terreinen van zijn leven. Maar daarbij staat wel het welzijn van zijn ziel voorop. (3 Johannes:2) Dit lichaam, dat aarden vat, wat men zo op prijs stelt en dat zoveel van onze gedachten en tijd in beslag neemt om het te verwarmen, te kleden, te voeden en alles aangenaam te maken heeft een onsterfelijke ziel, en deze onsterfelijke ziel wordt veracht, wordt verwaarloosd. ( 2 Kor.4:7 – Kol.2:3)

Een lied uit de bundel van Johannes de Heer, voor de ouderen onder ons wel bekend, zegt: ‘Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot? Nog is het tijd, de Heer geeft gena, de toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend o mens?’. (Nr. 890)

En dan de vraag: Is jouw ‘hemels’ paspoort in orde op de dag dat je Hem zult ontmoeten? Draagt het de stempel van Zijn vergevend bloed dat Hij voor jou vergoot? Dit paspoort kan maar op één locatie worden verkregen: Golgotha! (Rom.5:8,9) Om Zijn Koninkrijk binnen te komen heb je Zijn Paspoort nodig dat Hij aan iedereen die in Hem gelooft geeft. Net als in de dagen van Paulus is het kruis (het paspoort) ook vandaag de dag voor velen een dwaasheid. (1 Korintiërs 1:18). Toch komt er een dag dat men bij de grens van leven en dood aankomt. Men zal dan ondervinden dat het zonder dit paspoort onmogelijk is om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan! Het coronapaspoort geeft geen echte vrijheid dan alleen wat meer mogelijkheden. Het Golgotha paspoort geeft je ware vrijheid en eeuwig leven. Degenen die niet in het Boek des Levens gevonden worden, zijn degenen zonder paspoort! (Openb.20:15) Lees wat het betekent om een hemelburger te zijn. (Efez.1:13-14)


Tjitske Meijer