Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.137 Juni 5779 | 2019


Het Paslood!

"Nog deed Hij mij aldus zien; en ziet, de Heere stond op
een muur, die naar het paslood gemaakt was,
en een paslood was in Zijn hand”.
Amos 7:7 | Mal.3:3


RECHT TEGENOVER MIJ komt een nieuw pand van Albert Heijn. De voorbereidingen zijn in volle gang en inmiddels is het fundament gelegd. Het geraamte staat en men is begonnen met het plaatsen van de muren. In de tijd van het oude testament hield men een paslood naast een gebouwde muur. Met behulp van het paslood kon men vaststellen of die muur recht was of niet. Een muur die niet overeenkwam met het paslood werd weer helemaal neergehaald, hoeveel tijd en moeite het ook had gekost om die muur te bouwen. Bij het bouwen moesten ze zich wel houden aan het richtsnoer.

Het beeld wat Amos kreeg van de HEERE is weliswaar zeer krachtig maar tegelijk ook zeer eenvoudig om te begrijpen. Het is een waarschuwing, in dit geval, voor het volk Israël. Gods oordelen mogen nooit een complete verrassing zijn, omdat we al weten wat Zijn normen zijn. Zijn Woord zal elk oordeel uit de eerste hand aankondigen om Zijn volk voldoende gelegenheid te geven zich van hun zonde te bekeren.

De muur met Bijbelse richtlijnen waar Nederland eens opgebouwd was is uit het lood geslagen. Het paslood en het richtsnoer zijn in de vergetelheid geraakt. Hierdoor verdwijnt het geloof in God steeds verder uit onze samenleving. We moeten constateren dat Nederland geen christelijke natie meer is. Maar zoals de HEERE een paslood zette in het midden van zijn volk Israël zo zal Hij, wanneer de tijd vol is, ons land beoordelen naar Zijn maatstaven. Hij zal Zijn Gemeente toetsen naar Zijn richtsnoer van recht en gerechtigheid en niet naar die van ons. Het paslood van de HEERE vleit niet en sjoemelt niet. Hetgeen van de rechte lijn afwijkt wordt door het paslood aan het licht gebracht en wanneer blijkt dat het gebrekkig is, dan neemt Hij ze weg. Hij bouwt Zijn Gemeente in reinheid en heiligheid. De maatstaven die Hij ons hiervoor geeft is Zijn Woord.

Het paslood kan op verschillende manieren ingezet worden. Laten we het paslood eens leggen langs onze regering. Ons land staat bol van corruptie, financiële schandalen, seksuele losbandigheid en de lust naar geldzucht leidt tot onrecht en overvloedige rijkdom naar gemakzucht. Ook al is de economie gestegen toch zien we dat de armen armer worden en de rijken steeds rijker. Als u het Bijbelboek Amos eens zou lezen, al ligt er weliswaar 2700 jaar tussen, dan zijn de parallellen met onze westerse maatschappij niet te ontkennen.

God is zo onvoorstelbaar genadig, dat Hij nooit zal straffen zonder dat Hij van tevoren waarschuwt. Het boek Openbaring is een waarschuwing voor wat God met de hele wereld zal gaan doen. Maar ondanks dat bekeren de mensen zich niet tot Hem. Wat had God dan verder moeten doen? Stel dat God op dit moment Zijn paslood aanlegt langs uw en mijn leven? Kunnen wij de toets doorstaan naar Zijn richtsnoer van recht en gerechtigheid en waarheid?

Laat Zijn richtsnoer iedere dag je handleiding moge zijn en laat het gebruik van Zijn paslood je toetsen in je dagelijkse wandel met God.

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »