Nr. 82 - November 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


Slechts Drie Dingen...


“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HEERE van u vraagt:
Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met Uw God.”
Micha 6:8


De boodschap die Micha moest brengen aan de koning was geen gemakkelijke boodschap maar was zeker niet alléén bestemd voor die tijd. Zijn boodschap is een boodschap die nu nog natrilt over de hele wereld. Micha liet de koning weten dat hij zich aan de geboden van God moest houden en dat hij ervoor moest zorgen dat het volk zich daar ook aan zou houden. Slechts drie dingen werden er van hem gevraagd te doen namelijk: Recht doen, Getrouwheid lief te hebben en Ootmoedig te wandelen met Zijn God.

Micha zag hoe corrupt de rechters, de profeten en de priesters waren. Juist die mensen die de wet van God zouden moeten handhaven, lieten zich duur betalen om die dingen te zeggen die de mensen graag wilden horen. Hij zag hoe de mensen werden uitgebuit. Maar God wil niet dat wij de mensen naar hun mond praten maar dat wij recht zullen spreken, recht doen en barmhartigheid tonen.

Iemand vroeg eens: "Is de wereld corrupt?" Nee, ik geloof niet dat de wereld corrupt is, maar wel dat er veel corrupte mensen zijn, vooral onder hen die een machtspositie bekleden. We zien steeds meer bedrijven, organisaties, enz. onrechtvaardiger worden en mensen uitbuiten om zichzelf te verrijken. Een van de middelen die zij gebruiken is de media door hartverscheurende foto’s en filmpjes te tonen om de mensen tot geven, c.q. doneren te brengen. Inmiddels zijn al veel organisaties doorgelicht met schokkende bevindingen. Jammer dat de mens zelf geen verantwoordelijkheid neemt om zichzelf eens af te vragen waar hun zuurverdiende geld naar toe gaat. Paulus zegt: "Wij doen dit werk in Christus met zuivere bedoelingen en niet zoals vele anderen, die Gods boodschap uitdragen om er zelf beter van te worden. Wij werken in opdracht van God en Hij ziet alles wat wij doen”. 2 Korintiers 2: 17 (uit "Het Boek")

Tot mijn groot verdriet moet ik constateren dat er binnen het Christelijke wereldje ook corruptie heerst. Predikers die niet langer Gods boodschap met zuivere bedoelingen uitdragen maar hun eigen boodschap brengen. Zij laten de mensen duur betalen om die dingen te horen die ze graag willen horen om er zelf beter van te worden. Hun leven wordt beheerst door hebzucht. In 1 Tim. 6:10 lezen we:"De wortel van alle kwaad is de geldzucht." De liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden en zal je uiteindelijk aanzetten tot list, leugen en bedrog. Zij hebben de Rechte weg verlaten en zijn vergeten wie God is! Want als zij werkelijk zouden weten wie God is dan zouden zij niet anders doen dan recht en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met hun God. Hebr. 13:5 zegt:"Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Weest tevreden met wat u hebt. Ik zal u beslist niet loslaten en beslist niet verlaten".(vert. HSV) Wat een God hebben we!


Gods zegen,

Tjitske Meijer
home


Lees meer »