6e Jaargang nr.70 December 2013
verschijnt 1x per maand


Kies wat jou het beste lijkt!

“ Toen liet Lot zijn blik rondgaan; hij zag,
hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was”.
Genesis 13:10


Ons hele leven draait om ‘keuzes maken’ om uiteindelijk tot ons doel te komen. Of het nu goede of slechte keuzes zijn de mens maakt over het algemeen die keuze zelf. Veel mensen vinden het best lastig om de juiste keuze te maken en kiezen daarom helemaal niet of stellen het gewoon uit. Maar er is één ding dat je je goed moet realiseren: niet kiezen is ook een keuze! Daarom is het belangrijk dat je de juiste keuze maakt, want maak je een verkeerde keuze dan kan dit grote gevolgen hebben voor je verdere leven! Vanuit een werelds oogpunt gezien maakte Lot een geweldige keuze maar als we verder kijken dan zien we hier een man die alleen opkomt voor zijn eigen belang. Hij lijkt een goed man maar is teveel onder invloed van een egoïstische en hebzuchtige geest. En helaas, hoe velen vandaag de dag zijn onder invloed van deze hebzuchtige en egocentrische geest en denken alleen aan hun eigen belangen. Zij brengen daardoor niet alleen hun eigen leven in gevaar maar ook dat van anderen. Heel veel keuzes, als ik alleen al kijk naar onze regering, maar ook in ons persoonlijk leven, worden niet gemaakt vanuit Bijbelse principes, dat is dan ook de reden waarom het steeds weer fout gaat. Zowel Abraham als Lot hadden geen gebrek. Beiden waren zeer rijk maar er was een groot verschil in de rijkdom van Abraham en de rijkdom van Lot. De rijkdom van Lot beheerste zijn leven in tegenstelling tot Abraham. Ondanks dat God het hele land aan Abraham had gegeven was het zijn vrijgevigheid om Lot erin mee te laten delen door hem te laten kiezen. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts, ga jij naar rechts dan ga ik naar links. Mozes hield niet alleen de belangen voor zichzelf in het oog, maar ook die van anderen, waaronder zijn neef Lot! . “Toen liet Lot zijn blik rondgaan; hij zag, hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was”. Lot koos wat voor hem het beste leek. Hij gaf alleen om de materiële dingen en gaf niets om de noodzakelijke behoeften van Abraham. Lot was zo afhankelijk geworden van zijn rijkdom, van zijn materiële zekerheden, dat het moeilijk voor hem was om dit los te laten en koos uiteindelijk het verkeerde deel en het duurde niet lang of Lot ging zich er settelen. Misschien heeft Lot wel gedacht dat hij ook te midden van de goddeloosheid God zou kunnen dienen maar in werkelijkheid was hij zichzelf aan het misleiden. De Bijbel waarschuwt ons niet voor niets dat: “ons hart het meest bedrieglijke ding is dat bestaat, het is door en door slecht, niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is.” (Jer. 17:9 Het Boek) Velen kennen dit spreekwoord wel. “Wie met pek omgaat, wordt er mee besmet”, d.w.z. wie met slechte mensen omgaat, neemt iets van hun eigenschappen over! Wat wij met onze wereldse ogen zien wil niet zeggen dat het altijd goed is. Ook al wordt het ons zo mooi voorgespiegeld het kan wel eens heel anders uitpakken dan het in werkelijkheid is. Kies niet wat jij denkt dat het beste lijkt voor jou, maar maak je keuze op grond vanuit Zijn Woord. Maak je keuze samen met God en vertrouw Hem dat Hij je het beste deel zal geven. Hij weet wat in het duister gebeurt en Hij ziet veel verder dan jouw ogen!


G'ds zegen,
Tjitske


home


Lees meer »