Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.191 december


Het is de toon die de muziek maakt

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken,
maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of
een rinkelend cimbaal zijn geworden.
1 Korinthe 13:1


De Kamerverkiezingen liggen weer achter ons. Voor degene die het hebben gevolgd, het was bij lange na niet altijd fijn om naar te luisteren. Het debat op SBS6 van donderdag 16 november jl. stak er met kop en staart bovenuit. Het was een chaos, een kakofonie. Politici die veel geluid maakten met hun rinkelende cimbalen die op deze manier negatieve aandacht vroegen. Het was lelijk om aan te horen. Vele valse klanken klonken door elkaar heen. Er was geen touw aan vast te knopen. Een bekend spreekwoord zegt: ‘Het is de toon die de muziek maakt’ Dit gaat niet zozeer over muziek, maar over de toon van een gesprek. Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.

Om in de muzieksfeer te blijven; er waren weinig partijen die in de maat bleven, tijdens de verkiezingsdebatten. Hier en daar waren er valse trompetklanken te horen, verder een opeenvolging van onzuivere tonen wat niet lekker in het gehoor lag. Maar schijnbaar trok niemand zich hier iets van aan. Waarschijnlijk zijn het geen muziekliefhebbers, anders hadden ze hun eigen valse noten wel herkend. Het schijnt dat muziek iets weg lijkt te hebben van communiceren. De een is behoedzaam in het spreken, (zachte milde klanken); de ander gooit er van alles uit wat op zijn tong komt (bulderen). En daartussen zit een enorme variatie van klanken / wijzen van spreken.

Paulus zegt: "Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden". De liefde die Paulus hier bedoelt, is niet het een of ander gevoel van genegenheid. Nog minder is het de goedkope liefde die in de wereld wordt gevonden, waar liefde in feite eigenliefde is. Nee, het gaat hier om de natuur van God Zelf. “God is liefde” (1 Joh.4:8,16).

‘Liefde’ is een abstract zelfstandig naamwoord. Het moet vertaald worden in leven en actie. Liefde drukt zich uit in vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, afwezigheid van afgunst of opschepperij, enz. (Galaten 5:22) Maar in plaats daarvan zagen we gehakketak, weinig vriendelijkheid, weinig geduld, weinig respect, politieke rivaliteit, grootspraak enz. Men kan

Wil deze nieuwe regering erin zal slagen om een goed en zuiver stemgeluid te laten horen, dan zal er duidelijk op elkaar afgestemd moeten worden. Deze (nieuwe) leiders kunnen van alles bepalen wat er moet gebeuren, maar de HERE bepaalt de loop van de gebeurtenissen. Op dit moment weten we nog niet hoe het kabinet er uit komt te zien en wie er gaat dirigeren. Dat is op dit moment nog toekomstmuziek! Het instrument dat we bespelen is gebed. Gebed voor deze nieuwe regering.


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»