Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.127 Augustus 5778 | 2018


DROOGTE!

“Hij lijkt een boom die aan een rivier staat;
een boom die geen hinder ondervindt van de hitte
en niet lijdt onder maandenlange droogte.”
Jeremia 17: 7-9 (Vert. Het Boek )


BIJ HET SCHRIJVEN VAN Woord van de Maand zoek ik verkoeling bij mijn ventilator, die inmiddels op volle toeren draait, en neem af en toe een koud voetenbadje ( wat overigens heerlijk is). In mijn woning is het op dit moment 29oc en buiten behoorlijk warm. En vanwege de klimaatverandering zal het de komende jaren alleen nog maar warmer worden. We hebben te maken met de grootste droogte van deze eeuw. Door de aanhoudende droogte is er niet alleen gevaar voor natuurbranden maar ook veel boeren en tuinders komen hierdoor in de problemen. Ook de bomen, die afhankelijk zijn van hemelwater, hebben zwaar te lijden onder de droogte en schieten in een overlevingsfase! Om te overleven laten veel bomen hun bladeren en hun vruchten vallen en als de droogte nog langaanhoudt, zullen sommige bomen het niet gaan redden, vreest boomtechnisch adviseur Edward Konijnenberg.

Bomen zijn een onmisbare schakel voor het leven op aarde en dus onmisbaar voor de mens, dieren en planten. God zelf plantte in de Hof van Eden fruitbomen en in het midden ( het centrale middelpunt) de Boom des Levens, in het Hebreeuws ‘Etz haChayim’ (Gen.2:9). En aan het einde van de Bijbel vinden we weer de Boom des Levens (Openb.2:7, 22:2,14), die tot zegen van mensen is. Wij, als wederom geboren kinderen van God, weten dat Jezus de Boom des Levens is en hoe belangrijk het is om geworteld te blijven in Hem willen we vrucht dragen voor Hem!

Aan de vraag: ”Waarom zijn er zoveel natuurrampen en wat kan de oorzaak hiervan zijn”, geeft de mensheid vaak de schuld aan “moeder natuur “, maar je kunt je ook afvragen of dit altijd zo geweest is! Zou het misschien (opnieuw) een BELANGRIJKE waarschuwing van God kunnen zijn? De Bijbel geeft vele voorbeelden van tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden. Wat er nu wereldwijd in de natuur gaande is kunnen we weten. Het was Jezus zelf die voorspelde, dat o.a. natuurrampen één van de tekenen zou zijn, voorafgaand aan Zijn terugkeer naar deze aarde als Koning der koningen. Matthéus 24:3-14

Zoals de bomen hun voeding en hun vocht vanuit de wortels krijgen voor hun takken en hun bladeren, zo geldt dit ook voor ons geestelijk leven. We moeten ons wapenen tegen dorheid en droogte. Om ons geestelijk leven gezond en sterk te houden is het van levensbelang om onze voeding vanuit de Boom des Levens te halen. We zullen alleen overleven wanneer we geworteld zijn in Hem. Zonder Hem zijn we als het dorre hout dat afgehouwen zal worden en in het vuur geworpen zal worden. Jezus zegt: “ Blijf in Mij dan blijf Ik in jou”. (Johannes 15:4) Het is het voortdurend blijven in Hem!

Buiten de vreze des HEEREN, een leven zonder God, is er dorheid en droogte en dat is wat we wereldwijd zien! ….en zij bemerkten niets…..Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »