Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.103 Augustus 2016 | 5776


Zonden zijn tot attractie geworden!

“De zonde ligt als een belager aan uw deur,
klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?
Genesis 4:7


Steeds hoger wordende golven van zonde bedekken de aarde. Zonde omspoelt en overspoelt de wereld en de mensen verdrinken in de aanzwellende stroom. God strekt Zijn hand uit om hen te redden maar de meesten duwen Zijn hand weg! En zo worden er steeds meer bedolven onder de vloedgolven van de zonde. “De duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om die te verslinden” (1 Petr.5:8). Als een belager ligt hij bij u aan de deur klaar om u te grijpen.

Vandaag de dag houden homoseksuelen, lesbiennes en transgenders overal hun provocerende demonstraties en manifestaties. De Canal Parade, de grachtenoptocht die jaarlijks het hoogtepunt van de serie evenementen rond de Pride vormt, trekt al zo'n half miljoen bezoekers, maar dit jaar worden er nog meer bezoekers van over de hele wereld verwacht vanwege Euro-pride.

De meest afschuwelijke zonden zijn tot een attractie geworden. Waar de zonde verheerlijkt wordt daar stroomt de massa op af. Maar omdat men de zonde zoekt en verheerlijkt, is het onvermijdelijk dat ze Hem haten, Die aan het kruis is gestorven om ons van onze zonden te verlossen. (M. Basilea Schlink) “Een versteend hart zal het zwaar te verduren krijgen en de zondaar stapelt zonde op zonde” ( Sirach 5:27).

De Bijbel heeft altijd op ondubbelzinnige wijze verklaard dat als mensen in hun goddeloosheid volharden, God hen zal overgeven aan hun zonde. Er komt een moment waarop Hij de zonde op zijn beloop laat, wat uiteindelijk Zijn diepste oordeel betekent. We lezen in Romeinen 1: “Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling” (Vs.26,32).

“De zonde ligt als een belager aan uw deur en wacht totdat hij binnen wordt gelaten. Zorg ervoor dat u uw deur dichthoud en hij niet binnen kan komen. Mijn advies: “Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je in haar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden, die mensenlevens vernietigen” (Sirach 21:5 ).

G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »