Cinque Terre

17e Jaargang nr.196 - mei - 2024

Het Ontbrekende Puzzelstuk...

"Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem
zal maken tot een steen die moeilijk
te tillen is voor al de volken."
Zacharia 12:2

Puzzelen is een hele goede hersengymnastiek die ons brein fitter maakt en beschermt tegen geheugenverlies. Puzzelen is daarnaast ook een ultieme vorm van ontspanning. Wie een legpuzzel legt, denkt vaak even nergens anders aan. Het maakt een einde aan gepieker en dwingt ons te focussen op één taak. Hierdoor werkt puzzelen heel rustgevend en kan het helpen het stressniveau te verlagen. Men beweert dat de grootste puzzel ter wereld bestaat uit meer dan 1 miljoen stukjes.

Het ontstaan van legpuzzels. ‘In 1760 kwam de Londense kaartenmaker en winkelier John Spilsbury op het idee voor de legpuzzel door het als leermiddel te gebruiken bij het vak topografie. Hij leverde scholen landkaarten, die op mahoniehout waren geplakt en in stukken waren gezaagd. Elk land was precies langs de landsgrenzen afgezaagd, waardoor verschillende puzzelstukjes ontstonden. De legpuzzel heette eerst ‘legkaart.’

Al eeuwen lang zijn wereldmachten bezig om hun ‘legkaart ‘- hun legpuzzel - te voltooien. Maar het zal tevergeefs zijn omdat zij het ontbrekende puzzelstuk missen. Niet zomaar een puzzelstuk, maar een hoekstuk!.(Matt.21:42,44 | psalm 118:22-24) Zonder deze belangrijke hoekstuk zal men hun legpuzzel nooit compleet kunnen maken. Uiteindelijk zullen zij zien wie deze ‘ontbrekende’ hoekstuk heeft om Zijn legpuzzel te voltooien. Dan als alle stukken van de legpuzzel in elkaar liggen, krijgen we het echte en volledige beeld van de legpuzzel te zien. Een van de puzzelstukken die o.a. nog gelegd moet worden is te vinden in het Bijbelboek Zacharia die een duidelijk beeld geeft over de toekomst. Zacharia betekent:‘God hoort/.

God zegt: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken”. “Op die Dag” is een uitdrukking die de beschreven gebeurtenissen in de toekomst plaatst. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Tot zevenmaal toe zegt de HEERE: ‘Op die dag’ wat een tijdsperk aanduidt. Zeven is het getal van de volheid en voltooiing, van rust en overvloed. Het getal zeven is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. God zweert bij Zijn eigen Naam, omdat er niemand hoger is dan Hijzelf voor wie Hij een eed kan afleggen! (Hebreeën 6:13-20)

Het geweld zal niet stoppen, niet in het Midden-Oosten en niet in de wereld. Gods uitverkoren volk is een steen des aanstoots. Jeruzalem zal een brandpunt van conflicten zijn. Het gaat hoofdzakelijk om twee gebeurtenissen: de overwinning van Jeruzalem en de komst van de Messias om Israëls vijanden te verslaan en Zijn rijk op te richten. Het ontbrekende puzzelstukje – het hoekstuk – wat het overgrote deel van de wereldbevolking mist is ‘VREDE’! De enige manier waarop we deze ‘ontbrekende vrede’ in ons leven hebben, is door Jezus Christus de Vredevorst! (Jesaja 9:5) Terwijl het leven voortvloeit en de jaren (steeds te snel) voorbij tikken, mag ik je aanmoedigen om de ontbrekende vrede voor je leven te vinden! Alleen dan zul je tevredenheid en volledigheid hebben.


Lieve groet,
Tjitske Meijer