Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.121 Februari 5778 | 2018


Verdwenen Post!

"Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terecht wijze
en gij een leugenaar bevonden wordt.”
Spreuken 30:6 | Openb.22:8-9“
HOE VERVELEND is het wanneer je moet vernemen dat verstuurde briefpost niet bij je is bezorgd en, om wat voor reden dan ook, gewoon is verdwenen! Het is niet de eerste keer dat dit mij is overkomen en misschien ben jij ook wel een van die velen die zich kan aansluiten in de rij van ‘verdwenen post’ of “opengescheurde enveloppen waarvan de inhoud is verdwenen!” Natuurlijk kun je een klacht indienen bij post.nl, wat ik inmiddels ook gedaan heb, maar dit loopt meestal op niets uit.

Boos en gefrustreerd hierover vroeg ik mijzelf af hoe de Almachtige Zich zou voelen wanneer Hij dagelijks moet toezien hoeveel van ‘Zijn Post’ (Zijn Woord) niet of nauwelijks nog wordt bezorgd bij de mensen! Ja, ik geloof dat we heel veel belangrijke post van Hem onbenut laten liggen. Laten we eerlijk zijn, we vinden altijd wel een excuus om het niet te bezorgen. We stellen het even uit, leggen het aan de kant en uiteindelijk verdwijnt het! Wie weet wat er gebeurt als we wat meer moeite zouden doen en gaan beseffen dat ‘Zijn Post’ levens kan veranderen. Dat onze woorden ook omgezet worden in daden! We willen heel graag iets voor Hem doen maar het mag ons niet teveel kosten!

Helaas zien we de verdwijning van belangrijke woorden ook terug in onze Bijbelvertalingen. Laten we de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) eens onder de loep nemen. Men beweert dat deze brontekst getrouw en doeltaalgericht is. Maar is dat zo? Bij nader onderzoek heb ik ondervonden dat de NBV vertaling, wanneer ik deze naast mijn Staten Vertaling leg, geen zuivere vertaling is. Er ontbreken woorden uit de Bijbel omdat ze blijkbaar niet meer als gangbaar Nederlands worden beschouwd. Zo is bijvoorbeeld goedertierenheid in het nieuwe testament goed(heid) geworden. (1 Petr.2:3, Rom.11:22) In het Engels: “gracious”, waarin het woord “genade” zit en dat is meer dan “goedheid”.

Afgezien van het feit dat goedertieren volgens Van Dale nog gewoon gangbaar is, heeft dit woord een meerwaarde boven goed: in goedertierenheid zit ook het element van barmhartigheid. Het woord ‘zalig’, van de zaligsprekingen in Mattheüs 5, is consequent vervangen door ‘gelukkig’. Daarmee is het eeuwigheids-perspectief eruit. ‘Innerlijk met ontferming bewogen worden’ heet nu ‘medelijden voelen’ (Matth. 9:36; 14:14).

Het is daarom temeer schokkend om te ontdekken dat het begrip bekering helemaal uit de NBV is verdwenen. En dat zelfs hele Bijbelverzen verdwenen zijn, zie voor jezelf! Matt. 18:11 is o.a. verdwenen waar staat; ‘dat Jezus gekomen is om de verlorene te redden’!!! En zoek ook nog even naar Markus 11:26. Je zult dit belangrijke vers niet vinden het is opnieuw verdwenen! Ook het woord ‘belijden’ heeft men op vele plaatsen in de NBV verandert in ‘prijzen’. Naar mijn mening heeft belijden en prijzen (loven) niets met elkaar gemeen.

We bevinden ons op zeer glad ijs wanneer wij denken iets aan het Woord van God te moeten toevoegen of om iets van Zijn Woord af te doen. Begon het ook niet zo in de hof van Eden met Eva? Zij vertelde de slang dat zij niet van de boom van kennis van goed en kwaad mocht eten en niet mocht aanraken ( hier voegt zij iets toe) maar dat had God niet gezegd. (Gen.2:17) God had Eva alleen gezegd dat zij er niet van mocht eten! Vervolgens liet ze een belangrijke waarschuwing, van wat God verder had gezegd, achterwege, n.l. ….zult gij de dood stervenHartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »