Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.113 Juni 5777 | 2017


Gebruik de juiste bouwstenen!

“Geen hamer, noch bijl of enig ijzeren gereedschap
werd gehoord in het huis, als het gebouwd werd”.
1 Koningen 6:7 SV


Tegenover mij zijn ze gestart met de bouw van een appartementencomplex met winkels eronder. De verwachting is dat het in het voorjaar van 2018 klaar moet zijn. Naar ik schat zal men er zo’n 10 maanden over doen. Dat betekent dat ik tijdens deze periode mag genieten, niet alleen van het geluid van de (goederen) treinen, maar ook van andere klanken zoals: ‘Het vele bouwverkeer, het slaan van de hamers, het beitelen, zagen, het geluid van boren, trillingen en de stof niet te vergeten’. Men heeft blijkbaar nog geen methode bedacht hoe men zonder herrie zou kunnen bouwen. Gelukkig weet ik dat dit tijdelijk is alhoewel er ook nog een bestemmingsplan ligt bij de gemeente om Albert Heijn tegenover mijn woning te gaan bouwen!

Hoe anders was het in de dagen van Salomo. Tijdens de bouw van de tempel werd er geen enkele keer het geluid van een hamer of een beitel of enig ijzeren gereedschap gehoord toen het huis van volmaakte steen gebouwd werd. De inrichting werd betimmerd met cederhout, wat o.a. “zuiver “ betekent, en werd bekleed met goud. Het duurde zeven jaar voordat het klaar was. Het getal zeven - in het Hebreeuws is Zajin – wat niet alleen zwaard maar ook discipline betekent, is een mooie karaktereigenschap. Maar het betekent ook “orde” en “voltooiing”. Zowel de tabernakel als de tempel moesten een vaste plaats van aanbidding worden naar het plan en de voorschriften van God.

Wat een verandering zien we vandaag de dag in onze kerken, die eens gebouwd waren voor een vaste plaats van aanbidding. Een plek waar mensen zich konden terugtrekken, een plek van rust om in de aanwezigheid van God te komen. Zo sober en zuiver als de tempel in Salomo’s tijd was, zo extreem is het vandaag de dag in vele (evangelische) Gemeentes. Onze cultuur staat bol van entertainment en dit vinden we ook steeds meer terug in de Gemeente van Jezus Christus. Er wordt vandaag de dag heel wat afgetimmerd in vele (evangelische) gemeentes Hiervoor worden er allerlei on-Bijbelse methodes en materialen, zoals lichteffecten gebruikt, en verbouwen het huis van God in een theater om het voor de mens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar het probleem van entertainment is dat er ongemerkt een verschuiving plaats vindt en dat niet langer de aanbidding van God en Zijn Woord centraal staat maar de mens. En om het aantrekkelijk te houden zul je steeds op zoek moeten gaan naar nieuwe methodes.


We zijn niet geroepen om de mens te vermaken maar we zijn geroepen om het Evangelie te verkondigen. We zijn geroepen om het licht van de wereld te zijn. Moge God u zegenen en bewaren als u deze dingen overdenkt.


Hartelijke groet,
Tjitske

home


Lees meer »