Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 15e Jaargang nr.182 maart 2023 | 5783


F U N D A M E N T

"Want een ander fundament dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen"
1 Korinthe 3:1


We zagen dat Turkije opnieuw is getroffen door een zeer zware aardbeving en het land verkeert in diepe rouw. Al jaren klinkt in het land veel kritiek op de slechte veiligheid van huizen en infrastructuur en toch werd hier niets aan gedaan. In 2020 zette Erdoğan, op de dag dat de aardbeving van 1999 werd herdacht, onderstaand bericht op Twitter. "Niet een aardbeving, maar onzorgvuldigheid is dodelijk", staat er aan het einde van de tweet. Nu, 24 jaar later opnieuw een zeer zware aardbeving en door de oude en slechte fundering stortten niet alleen oude, maar ook nieuwe huizen als een kaartenhuis in elkaar. Sommige huizen en gebouwen bleven overeind omdat deze wel op een goed fundament waren gebouwd! Ondanks de vele waarschuwingen werd er niet op de juiste manier gehandeld. Degene die hoort en er niet naar handelt, wordt volgens de Bijbel vergeleken met een dwaas man. “Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde… Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, maar hier niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand… ” Matt.7:24,25 (lees verder voor jezelf)Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen en/of bevolkingsgroepen. We zien dat de kloof o.a. tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en tussen kansarm en kansrijk steeds groter wordt. Ook binnen onze politiek zien we dat de polarisatie sterk aan het toenemen is en er steeds minder samenwerking is tussen de politieke partijen.

De woorden van Jezus zijn een waarschuwing voor ons allemaal. Hoe staat het met het fundament van ons ‘geestelijk’ huis? Bouwen wij op het fundament dat voor ons is neergelegd, op het Fundament van Jezus Christus? (1 Korinthe 3:10-11) Omzeilen we Zijn waarschuwingen, Zijn richtlijnen? Of zien we er ook op toe hoe we daarop verder bouwen? Want voor het oog mag het er dan allemaal goed uit zien, de toets komt zeker en gewis, die alle verborgen gebreken aan het licht zal brengen. Toch zouden we hier niet vreemd van moeten opkijken, want Paulus heeft ons hiervoor gewaarschuwd. Hij zegt: “Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden”. Paulus spreekt hier over ‘gelovigen’! We zien dat dit ook toeneemt binnen onze eigen gemeenten en kerken.

Er worden steeds minder ‘Bouwstenen’ gebruikt tijdens het bouwen van Gods huis, en in sommige kerken worden deze zelfs helemaal verwijderd. Men voegt kunstmatige bakstenen toe die door mensenhanden zijn gemaakt. Laten zij zich ervan bewust zijn dat hun plannen zullen mislukken. God is niet met hen. “Want als de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de arbeiders eraan”. (Ps.127) Zijn Woord is niet veranderd. God heeft ons bouwstenen gegeven, die hoeven we zelf niet te maken. Vraag jezelf eens af: ‘Hoe zit het met het fundament van mijn eigen leven? Is zij gebouwd op het woord van God? Word ik vergeleken met een ‘wijs’ man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd?’

GELOOF is de eerste bouwsteen. Hebreeën 6:11 zegt ons zelfs dat het zonder geloof onmogelijk is om te bouwen. Niet alleen maar lastig of moeilijk... nee, onmogelijk. GELOOF is de eerste bouwsteen. Dat is het fundament waarop elke andere bouwsteen rust. Een ander beginpunt is er niet. Wanneer je op dat fundament bouwt, zal je huis sterk zijn en bestand zijn tegen alles wat er tegenaan komt. Verdere bouwstenen vind je o.a. in 2 Petrus 1:5-7 (lees dit voor jezelf.)


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»