Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.155 December 2020 | 5781


Onfeilbaar!

“De naam des HEREN is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen
en is onaantastbaar.”
(Spreuken 18:10) NBG


Wat is het, tot nu toe, een onrustig jaar geweest. Er is zoveel gebeurd. De coronacrisis heeft veel leed veroorzaakt, zowel fysiek als psychisch, zowel sociaal als economisch. Met man en macht wordt er, binnen het kabinet, gezocht om deze pandemie zo snel mogelijk te dempen. Vanaf 1 december kwam er uiteindelijk toch een mondkapjesplicht. Dit had nogal wat voeten in de aarde. Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet op vakantie te gaan, geldt nog steeds. We vinden het moeilijk om ons aan die regels te houden, ook al zijn deze maatregels voor ons eigen bestwil. Helaas lukt het ons lang niet altijd.

De voorgenomen herfstvakantietrip van de koning zorgde uiteindelijk voor veel maatschappelijke ophef. In de Tweede Kamer werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking eerder in de week werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Door de vele reacties keerde men uiteindelijk toch maar weer terug en de koning liet, via een filmpje, het Nederlandse volk weten dat het hem speet dat ze waren gegaan. Tot slot liet hij weten: “We maken allemaal fouten, niemand is onfeilbaar.” Dit is een waar woord!

De koning is onschendbaar. Dit werd vastgelegd in de hernieuwde grondwet van 1848. “The king can do no wrong.” Misschien maakt onze koning wel fouten, maar niemand zal hem die kunnen of mogen toerekenen. Daar mogen de ministers voor opdraaien. Onschendbaarheid betekent o.a. integer, betrouwbaar, onaantastbaar. De koning stelde zich kwetsbaar op door dit edele besluit te nemen om zijn fout te erkennen. Herinnerde hij zich misschien de woorden, die hij uitsprak op de Nationale Herdenking op 4 mei? ‘Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten.’

Niemand is onfeilbaar. Met onfeilbaarheid wordt in brede zin de onmogelijkheid om te falen bedoeld. Wanneer we kijken naar de geschiedenis van de mens dan moeten we erkennen dat we, tot op de dag van vandaag, hebben gefaald. Bijbelse onfeilbaarheid betekent dat God onfeilbaar is in wat Hij denkt en zegt. Dat “heel de schrift van God is ingegeven…” (2 Tim 3:16 - lees voor jezelf) Dit betekent dat je er geen fouten of vergissingen in zult terugvinden. Alleen de Schrift kan het geweten van een ware gelovige overtuigen. Zoals ik al zei: “Niemand is onfeilbaar maar God houdt ons wel verantwoordelijk voor onze daden.” Dit houdt in dat wij, wanneer wij in de fout gaan, het niet goed moeten praten, dat we onze fouten onder ogen moeten zien.

Wanneer wij onze fouten ( zonden) belijden, wordt ons geen ‘voorwaardelijke’ strafbeschikking opgelegd, zoals door de rechter van het openbaar ministerie. Wij hebben een Rechter die onze strafbeschikking, ‘onvoorwaardelijk,’ zal kwijtschelden. Er is geen strafblad meer, alles heeft Hij uitgewist. Wanneer wij in Hem blijven zijn wij onaantastbaar!

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »