Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.130 November 5779 | 2018


Onder het tapijt schuiven!

“ Want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden,
en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.”
Mattheus 10:26 SV


Het is opvallend hoeveel verborgen zonden, die door de mens zelf al jaren lang onder het tapijt zijn geschoven, nu bijna dagelijks aan het licht worden gebracht. Het tapijt, dat bol staat van corruptie, leugens, omkoping, fraude en misbruik op allerlei fronten, wordt als het ware langzaamaan door God opgerold. We worden de laatste tijd overspoeld door de media met schokkende berichten over seksueel misbruik. Eerst lagen de Jehova Getuigen onder vuur en op dit moment zorgt de Katholieke kerk nogal voor opschudding over seksueel misbruik. Ook zij hebben dit jarenlang onder het tapijt geschoven en het was ‘oogjes dicht en snaveltjes toe!’ Maar nu het allemaal aan het licht wordt gebracht, door middel van het nieuws, wordt het pas echt een probleem.

Men denkt niet zozeer aan de vele slachtoffers die er zijn gemaakt maar eerder hoe zij de naam van hun organisatie, hun kerk, hun positie, kunnen zuiveren. Volgens de Jehova’s Getuigen zijn er twee getuigen nodig om een zaak hard te maken en volgens Paus Franciscus is het allemaal de schuld van de duivel! De schuld afschuiven op de duivel, zoals de paus beweert, is natuurlijk een gebrek aan kennis van het Woord. Laten we maar even terug gaan naar de hof van Eden want daar is het begonnen. Daar gaf de mens, nadat zij van de verboden vrucht hadden gegeten, ook de duivel de schuld op het moment toen God hen ter verantwoording riep. En vandaag de dag is het niet anders. Nog steeds neemt de mens geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, nog steeds wordt heel veel onder het tapijt geschoven. En de duivel lacht. Want vanaf het begin is dit zijn doel geweest; “de Naam van God te lasteren en om Zijn Woord te misbruiken.”

De paus die met ‘heilige vader’ wordt aangesproken is geen Bijbelse plaatsvervanger van Jezus/Petrus. Dat kun je maar beter weg laten. Jezus zegt: “Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders(zusters). En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want: één is uw Vader, Hij, Die in de hemelen is. (Matth.23:8,9). Niemand is heilig, ook de paus niet, dan God alleen!

Ook ons kabinet en regerende coalitie maken er optimaal misbruik van om leugens en bedrog regelmatig onder het tapijt te vegen. “Maar er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.” `Al is de leugen nog zo snel DE WAARHEID achterhaalt hem wel`.

Laten we niet denken dat we onze fouten, klein en groot, onder het tapijt kunnen vegen om het zo in de vergetelheid te brengen. Of, zoals een ander spreekwoord zegt: ‘In de doofpot stoppen’, langzaam laten verdwijnen, zodat er niet meer over gesproken wordt. Laten we ons niet in allerlei bochten wringen om er maar zo goed mogelijk uit te komen. Want je komt er meer verkreukeld uit als ooit tevoren! Tenzij je je daden aan God belijdt, terugkeert tot de enige ware God van de Bijbel, dan zal en wil Hij je genadig zijn en barmhartigheid schenken en al je zonden en al je ongerechtigheden vergeven. Alle kreukels, als ik het zo mag verwoorden, zullen worden gladgestreken. In Hem zul je zonder vlek of rimpel zijn, heilig en onberispelijk. (Efez. 5:27)

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »