Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.128 September 5778 | 2018


NEPNIEUWS!

“ Ze luisterden heel aandachtig naar hen.
Elke dag keken zij in de Boeken na of het
waar was wat Paulus beweerde.”
Hand. 17:11 Het Boek


ZOUDEN WE ONS niet moeten verbazen over hoeveel ophef er wordt gemaakt van het verspreiden van nepnieuws? We doen nu net of dit van de laatste tijd is maar wanneer we weer terug gaan naar onze voorouders, dan weten we dat ‘nepnieuws’ voor de allereerste keer werd verspreid in de hof van Eden. Jammer genoeg geloofden Adam en Eva eerder de halve waarheid dan de hele waarheid. Maar een halve waarheid is geen waarheid maar een misleidende verklaring die enige elementen van de waarheid omvat. Zij werden misleid door vlijende en zoete woorden van satan maar deze vlijende en zoete woorden kregen een zeer bittere nasmaak. Helaas is er sindsdien niets veranderd.

We zien ook in de politiek dat "halve waarheden" een veelvoorkomend verschijnsel zijn. Zo nu en dan betichten politici elkaar ervan halve waarheden te gebruiken. Maar halve waarheden worden vroeg of laat leugens! Nepnieuws, het woord zegt het al, is nieuws wat grotendeels op leugens is gebaseerd. Nep betekent o.a. bedrog, bedriegerij, doorgestoken kaart en is amper van echt te onderscheiden. Opvallend is dat nepnieuws zich sneller verspreid dan nieuws wat wél op waarheid berust. We lenen gemakkelijk ons oor naar wat er – via de media, facebook en twitter - wordt verspreid maar over het gebruik van onze tong is ook het laatste woord nog niet gesproken. We hebben inmiddels wel ervaren dat onze tong, dat kleine ding, moeilijk in bedwang te houden is en voor je het weet is het kwaad geschied. Onze tong mag geen wapen zijn om nepnieuws te verspreiden, om negatief over anderen te spreken, hen te oordelen of te lasteren. Onze tong is vooral bedoeld om te bemoedigen, om recht te spreken, om elkaar het beste te wensen, een compliment te geven en om woorden van leven uit te spreken.

Paus Franciscus zei in zijn jaarlijks geschreven toespraak begin dit jaar het volgende over nepnieuws : “Wee hen die onder het mom van journalistiek leugens en halve waarheden verspreiden.”Hij zei verder: “Onschadelijke desinformatie bestaat niet. Integendeel. Geloven in onwaarheden kan dramatische gevolgen hebben.” Maar deze woorden gelden ook voor hen die een ‘nep’ evangelie, het zgn. welvaartsevangelie, verspreiden en miljoenen in zijn greep hebben met hun valse beloften. Dit wordt er o.a. verkondigd: “Het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten.” Dit is geen Bijbelse boodschap; lees Johannes 15: 18-25 maar. Helaas zijn er velen die de vleiende en zoete woorden van deze ‘valse’ predikers / profeten geloven.

We moeten niet te goed van vertrouwen zijn. De Bijbel geeft ons de opdracht om eerst alles te toetsen om ‘geestelijke ‘ namaak te voorkomen. (1 Thess.5:21) Volgens de Thora is dit de tekst die de basis is en die door de mensen in Berea werd gebruik. (Handelingen 17:11) Neem niet zomaar alles aan voor lief omdat het zo ‘lekker’ klinkt of voelt.Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »