Nr.74 - maart 2014 - 7e Jaargang Verschijnt 1x per maand


De Uitnodiging!


“En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.”
Marcus 1:18


Het volgen van Jezus is altijd weer opnieuw fascinerend wanneer je gaandeweg gaat ontdekken op welke manier en in welke situaties Jezus mensen uitnodigt om Hem te volgen. Jezus sprak veel in gelijkenissen en maakte op zo’n manier het Koninkrijk van God onder Zijn volgelingen heel concreet. Velen gingen in op Zijn uitnodiging en volgden Hem, maar ook velen hadden een excuus en gingen niet op Zijn uitnodiging in.

We zien ook een groep die Hem wel wilde volgen, maar dan wel op hun manier en op hun tijd. Zo waren er ook die moeite hadden met Zijn onderwijs wanneer Hij sprak over het Koninkrijk van God. In plaats dat zij zichzelf afvroegen waarom zij moeite hadden met Zijn onderwijs, maakten zij zich boos en reageerden zij vanuit hun boosheid: “Dit zijn harde woorden wie kan daar nog naar luisteren?” (Joh.6:60) Jezus wist dat zij zich ergerden aan Zijn onderwijs. Maar de werkelijkheid was dat Jezus in Zijn onderwijs Zijn toehoorders als het ware een spiegel voorhield, en dat zij geconfronteerd werden met wat er werkelijk in hun hart was. Zijn Woord is niet veranderd en wat Hij toen onderwees geldt nog steeds voor ons vandaag!

Ook vandaag de dag houdt Jezus in Zijn onderwijs ons een spiegel voor en dan ligt het aan ons hoe wij hierop reageren. Nemen wij Zijn Woorden ter harte of ergeren wij ons aan Zijn onderwijs en lopen dan boos weg? Het volgen van Jezus is niet alleen fascinerend, maar ook dikwijls ongemakkelijk. Het liefst zouden we Hem willen volgen op een pad met rozen. Maar we vergeten dat rozen ook doornen hebben waar we, niet alleen onszelf, maar ook anderen behoorlijk mee kunnen verwonden. We moeten bereid zijn om ons, in het volgen van Hem, te laten snoeien. Niet gemakkelijk want snoeien doet altijd pijn, maar snoeien doet groeien en bloeien!

Het is fascinerend om te lezen welke mensen Jezus uitnodigt om Hem te volgen. Levi, ook wel Matheüs genoemd, een corrupte belastingambtenaar en niet zo geliefd bij de mensen, werd aanzienlijk verrast toen Jezus hem uitnodigde om met Hem mee te gaan. Hij wist wie hij was en wat hij deed maar Jezus vergaf niet alleen zijn zonden maar koos hem uit als één van de twaalf apostelen. Hij werd een groot evangelist. En als we kijken naar Simon - ook wel Petrus genoemd - en zijn broer Andreas, zij waren simpele vissers. Een beroep waar heel veel mensen minderwaardig tegen aan keken en misschien vandaag de dag nog steeds. En ik geloof dat ook velen minderwaardig neerkijken op onze vuilnismannen! Maar o wat ben ik blij dat deze mensen iedere week weer bereid zijn om onze vuile rotzooi op te komen halen!

Hoewel mensen minderwaardig op de vissers neerkeken zag Jezus in hen meer dan alleen vissers die hun net in het water aan het gooien waren. Hij zag mensen die gemotiveerd waren en van hun vak hielden. Er was een goede samenwerking onderling en iedereen wist wat hij moest doen. Zij waren harde werkers en zeker niet lui. Kortom, zij waren mannen met karakter die gevormd waren door het leven! Christus ziet niet aan wat voor ogen is maar kiest mensen die bereid zijn om Hem te willen volgen. Toen Petrus en Andreas de roepstem van Jezus hoorden, gehoorzaamden zij zonder aarzelen en lieten terstond alles achter en volgden Hem.

Ik weet nog, als de dag van gisteren, dat deze tekst mij zo aangreep dat ik zonder twijfel alles achter mij heb gelaten: mijn huis, mijn baan, mijn zekerheden en in het volst vertrouwen Hem ben gaan volgen. Inmiddels bedrijf ik al meer dan 20 jaar zending op basis van geloof en vertrouwen. En mijn vertrouwen in Hem heeft Hij nooit beschaamd !

Mocht je nog geen volgeling zijn van Jezus neem dan vandaag Zijn uitnodiging aan. Laat je netten liggen en alles wat je geen zekerheid geeft. Word niet gevangen in je eigen netten, maar verbreek de mazen van deze wereldsgezindheid en laat het achter je en pak je kruis op en volg Hem. Dit is de beste keus die je ooit kunt maken.Gods zegen,
Tjitske


home


Lees meer »