8e Jaargang nr.96 Januari 2016 verschijnt 1x per maand


De tijd tikt door.....!

"Er is voor alle dingen een moment en
voor alle dingen onder de hemel is er een tijd”

Prediker 3:1-2


In onze huidige taal zou je het zo kunnen verwoorden: “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”, wat betekent: ‘Aan alles komt een eind!’ Het kan op een beschouwende, filosofische manier gebruikt worden, zoals bij het afscheid van iemand die lange tijd een bepaalde functie heeft bekleed. Maar het wordt net zo goed gebezigd in heel prozaïsche situaties, bijvoorbeeld om te zeggen dat je na een bezoek weer opstapt - of om het bezoek een hint te geven dat het tijd wordt om te vertrekken.

Dit spreekwoord wordt vaak verbonden met het Bijbelboek Prediker. Alleen het verschil hierin is, dat de woorden die Prediker ons leert zijn: dat alle dingen in de wereld zijn tijd en beloop hebben, zoals God het heeft bepaald. De tijd van God tikt door maar de mens geeft er geen aandacht aan omdat hij/zij zo in beslag genomen wordt door de eigen dagelijkse beslommeringen. Opgeslurpt door Social Media, wat niet echt sociaal maakt, en mede daardoor Zijn Tijd niet opmerkt! En voor je het weet is er weer een dag voorbij! Je zou jezelf kunnen afvragen wat je met je tijd gedaan hebt en of hetgeen waaraan je je tijd gaf een toegevoegde waarde had. Of was het misschien, voor de zoveelste keer, weer een verloren tijd, een tijd die nooit meer terug komt?

Wij denken dat wij de tijd kunnen bepalen door onze eigen klokken in te stellen. Soms zouden we wel de tijd even stil willen zetten, de tijd naar ons hand willen zetten. Maar God, die de tijd heeft ingesteld, gehoorzaamt niet aan de mens maar aan Zijn eigen tijd, een tijd die Hij heeft ingesteld en niet de mens. Mijn geboortetijd was in Gods hand, mijn levenstijd is in Gods hand zo ook mijn stervenstijd is in Zijn hand. David zegt: “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Psalm31:16). Het is God die het leven in Zijn hand houdt en erover beschikt en niet de mens, ook al zou deze het graag willen.

De klok van God tikt op Zijn tijd door, dag in dag uit. Hij is een God van Liefde, Hij is een God van genade en geeft de mens nog Zijn genadetijd. En wanneer de tijd vol is dan zal Hij je geen hint geven om te zeggen dat het tijd wordt om te vertrekken maar, wanneer je nog geen keuze hebt gemaakt voor Zijn Zoon, Hij de deur sluit net als in de dagen van Noach. Dan zal het stil zal zijn en het tikken van de klok zal ophouden. Dan is de genadetijd vol!

Terwijl ik achter mijn laptop zit om dit ‘woord’ af te ronden denk ik aan de vele klokken hier bij mij in het gebouw die ook telkens weer, wanneer het gewicht de vloer raakt, omhoog getrokken moeten worden om het weer te laten lopen. Zo is het ook met jouw levensklok. Ook al geloof je misschien niet in God, Hij geeft je elke dag het leven! Hij trekt als het ware elke morgen jouw gewicht weer op, en zo kun je weer een dag ‘lopen’, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, totdat……, ja, totdat God, Die jou het leven heeft gegeven jou ‘gewicht’ niet meer optrekt, en het stil wordt!

Het is de liefde van Jezus die mij dringt om je waarschuwen en je te wijzen op de Boodschap van Zijn verlossende liefde. Jezus werd geboren om die weg te gaan naar Golgotha om te sterven voor onze zonden om jou en mij te verzoenen met God Zijn Vader. Denk niet dat je nog wel even de tijd hebt, want je weet niet eens hoe je leven er morgen uitziet, en wat als er geen morgen meer zal zijn? Ga niet tegen de klok van God in maar loop met de klok van God mee! Als je Hem nog niet kent neem Hem aan als je Verlosser en ren naar Hem toe nu Hij je nog die tijd geeft.

G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »