Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.102 Juli 2016 | 5776


Om welke reden, met welk doel!

“ Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?”
Lukas 7:24 WB Vertaling


Vragen zoals: “waarom” zijn geen populaire vragen en dat komt omdat het als een verwijt kan klinken. Ik betrap mij er zelf ook vaak op dat ik veel ‘waarom’ vragen stel. Veelal, omdat we niet de goede vragen stellen worden de vragen dikwijls met een ja of nee beantwoord en het gesprek stopt. Mijzelf kennende laat ik me niet snel afschepen met een ja of een nee. Ik wil graag weten waarom en niet zozeer om het als een verwijt te laten klinken maar door deze vraag te stellen nodig ik de ander uit, met wie ik in gesprek ben, om samen in gesprek te komen. Natuurlijk tijd zal zeker een van de vele oorzaken zijn om een goed gesprek te ontlopen want iedereen is druk, je hoort niet anders. En ja dan moet ik natuurlijk niet met een ‘waarom’ vraag komen want dat kost weer tijd! Maar is het niet van essentieel belang, juist in een tijd als deze waar zoveel leugens misleiding en valse leer wordt verspreidt, om vragen te stellen. Is het niet belangrijk dat we weten in wie we geloven, wat we geloven , maar ook waarom we het geloven, om welke reden of met welk doel. Het woord “waarom” komt 422 keer voor in de Bijbel. Dus toch een belangrijk woord lijkt mij.

We zien hier dat Jezus ook vragen stelde aan de volgelingen van Johannes de Doper, die inmiddels vanwege zijn geloof in de gevangenis zat. Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan?

Uit deze vragen zou je toch heel duidelijk kunnen opmerken dat Hij van hen wilde weten waarom, om welke reden en om welk doel, zij naar de prediking van Johannes gingen. Opmerkelijk dat Hij niet hun antwoorden afwachtte maar hun Zelf antwoord gaf op al Zijn ‘waarom’ vragen. Met deze vragen schetste Jezus, aan zijn volgelingen, het leven van Johannes de Doper en begon hen te vertellen waarom zij naar de woestijn kwamen”.

Naar wat voor man zijn jullie gaan kijken daar in de woestijn? Was hij een rietstengel, die door de wind heen en weer wordt bewogen? Nee, u zag een man die niet ‘als een riet door de wind heen er weer bewogen werd’ maar u zag en u luisterde naar iemand die de Waarheid liefhad en niet 'allerlei wind van leer' verkondigde zoals vandaag de dag waait door vele kerken en gemeenten (Ef. 4:14) waardoor velen door hun verkeerde leer op een dwaalspoor worden gebracht.

Waarom ging u dan? Zag u iemand in een duur maatpak volgens de laatste mode het evangelie verkondigen? Nee, wat u zag was een man met lef, met karakter, die zich niet bezig hield met uiterlijke schijn maar u zag een man die niet bang was om een boodschap te brengen van berouw en bekering. Dit was in de dagen van Johannes de Doper geen boodschap die men graag wilde horen. Maar ook vandaag de dag is het, in vele gemeenten, een boodschap die niet echt geliefd is en niet of nauwelijks meer gebracht wordt. (Matt.4:17, 3:2)

Zij zagen niet alleen een man die niet bang was om de waarheid te brengen maar zij zagen een man van ongeëvenaarde zelfverloochening. Hij was niet bezig met zelfverheerlijking maar zijn doel was om God te verheerlijken door het brengen van de Waarheid. Hij had niet zijn eigen belang op het oog maar die van het Koninkrijk der Hemelen. Wanneer heeft u voor het laatst een recente prediking gehoord over zelfverloochening, over hoogmoed en nederigheid? Waarschijnlijk niet veel. Men hoort verrassend weinig in de kerk over dit soort onderwerpen.

Als Jezus ons deze drie vragen zou stellen: Waarom gaat u naar de kerk? Met welk doel. Wat verwacht u dan te zien? Wat verwacht u te horen? Wat zouden wij Hem dan antwoorden?

G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »