Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 16e Jaargang nr.189 oktober 2023 | 5783


God spreekt door stormen!

“ “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn”
(Matt.24:3,37)


Waarom lijkt de natuur steeds destructiever te worden? De wereld wordt dagelijks geconfronteerd met overstromingen, natuurbranden, zware orkanen, aardbevingen, extreme droogte, hagelstormen, en de mens moet machteloos toezien hoe de natuur zijn gang gaat. Is de mens daarvoor verantwoordelijk of zijn het puur natuurlijke verschijnselen?

Natuurrampen zijn ongetwijfeld al langer bij ons dan er gegevens van zijn bijgehouden. De mens heeft geleerd de rampzalige gevolgen ervan te verminderen door middel van systemen voor vroegtijdige waar-schuwing en strengere bouwvoorschriften. Maar wanneer de mens de woede van de natuur ontmoet, is de mens geen partij. En dat geldt ook voor klimaatverandering. Wetenschappers leggen vast, wat ze nu bij hun onderzoeken kunnen vinden. Men probeert er een verklaring voor te geven, maar echt een antwoord weten – nee dat kunnen ze niet. We weten dat de wetenschap steeds verandert, maar het Woord van God is onveranderlijk.

Wat zegt de Bijbel over natuurrampen? Geeft zij een antwoord op de vraag waarom dit allemaal gebeurt? Het antwoord is ja! Laten we teruggaan naar: ‘In het begin’ of zoals wij het kennen, Genesis. Hier vinden we niet alleen de oorsprong van alle dingen, we vinden hier ook het ontstaan van seks, huwelijk en gezinsleven, het ontstaan van beschaving, regering, cultuur, zonde, dood, moord en oorlog. Wanneer men Genesis leest, echt een aanrader om je geheugen weer wat op te frissen, herken je de tijd waarin we vandaag de dag leven. Het was net zoals in de dagen van Noach en als in de dagen van Lot. (Gen. 6 t/m 9, 18 en 19) Kort gezegd: ‘Het was een ongecontroleerde bende, een wereld zonder God.’

GOD spreekt door natuurrampen: De grootste watersnoodramp, die de wereld ooit gekend heeft, was rond 2348 voor Christus. “Alle bronnen van de diepte braken los en de sluizen van de hemel gingen open. Door de enorme kracht van het water werd al het leven van de bodem weggevaagd.” Slechts 8 mensen, en alle dieren die bij hem in de ark waren, werden gered, let op het woordje ‘alles’, in deze passage. (Genesis 7:11) De meesten van ons kennen de geschiedenis van Noach en de ark, of hebben de film gezien, wat overigens een gruwelijk verbastering was van het originele verslag!

De Bijbel geeft ons antwoord, en helpt ons te begrijpen waarom veel, maar niet alle, rampen plaatsvinden vanwege de zonde. Deze watersnoodramp, die wij kennen als de zondvloed, was geen natuurlijke gebeurtenis maar een handeling van God. God zegt: “Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe…Wat een trieste woorden, vind je ook niet? MAAR…Noach vond genade in de ogen van de HEERE.” (Genesis 6:5-8)

Het verschil met de dagen van Noach en de dagen van Lot is echter dat de aarde dit keer niet door water, maar door vuur zal vergaan. Lees maar hierover in 2 Petrus 3:1-13 We zijn niet ver van die tijd verwijderd! De verschrikkelijke rampen die onze wereld treffen (en zullen treffen) gebruikt God omdat Hij barmhartig en genadig is. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Net zoals in de dagen van Noach reikt God opnieuw een Deur tot Redding aan door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij zegt: "Ik Ben De Deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden…"(Joh.10:9) Het is nog genade tijd.

God roept: ‘Mens, waar ben je?’ Keer terug tot Mij!


Tjitske Meijer

terug naar woord vd maand»