Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.120 Januari 5778 | 2018


Oud en Nieuw!

““Je moet je oude menselijke natuur als oude kleren
uittrekken; Je vroegere manier van leven, wat
in werkelijkheid dood en verderf bracht.”
Efeze 4:22
DE JAARWISSELING ligt alweer een paar dagen achter ons en ik weet, uit ondervinding, dat velen weer bezig zijn geweest met het opsommen van hun goede voornemens. Er is nauwelijks een datum beter geschikt om je gewoonten te resetten als op oudejaarsavond lijkt het wel. Onbelast door zonden die je het afgelopen jaar hebt begaan kun je, door met één druk op de reset-knop, op 1 januari weer opnieuw beginnen! Maar een gezond en verstandig mens begrijpt wel dat dit absurd is. We weten dat de realiteit echter anders is! Ons karakter, ons verleden, onze persoonlijke voorkeuren en onze zonden blijven hardnekkig aanwezig, ongeacht onze goede voornemens. Geloof me, zij gaan gewoon weer met je mee het nieuwe jaar in!

In China, waar ik jaren geleden met een team aan het evangeliseren was, wordt rond oud en nieuw heel wat vuurwerk afgestoken om, zoals men beweert, de goden weg te jagen. Maar…de duisternis ( de wereld) schrikt echt niet van al dat vuurwerk en geknal; het kost je alleen maar geld. Nee, de duisternis verdwijnt niet door het ‘oude jaar’ te resetten of weg te schieten, de duisternis verdwijnt alleen wanneer men het ‘Ware Licht’ binnen laat komen!

Paulus geeft een veel betere definitie van ‘oud en nieuw.’ Hij vergelijkt ons menselijke natuur met oude kleren die je eerst uit moet trekken voordat je je nieuwe kleren aan kunt trekken. Oud en nieuw gaan namelijk niet samen het zal op den duur afgescheurd worden, net zoals licht en duisternis niet samen gaan. Je ‘oude kleren’ wat ik wil beschrijven als een oude jas, zijn als het ware verweven met je oude leven. Je hebt die oude jas al die jaren gedragen, het zit lekker en comfortabel, en je bent er helemaal verknocht aan geraakt. Je woont er als het ware in. Maar als kind van God, nu Hij je bekleed heeft met een nieuwe jas ‘de mantel der gerechtigheid’, kun je deze oude vuile jas niet meer dragen. Sterker nog: je zou je moeten schamen om er nog langer in gezien te willen worden!

Is dit een gemakkelijke opgave? Blijkbaar niet wanneer we kijken naar het volk van God. Toen zij bevrijd werden uit Egypte, van hun slavernij, lezen wij dat zij toch op een gegeven moment weer terug verlangden naar de vleespotten. Op dat moment, vanwege hun onvrede, vonden ze het blijkbaar niet erg om terug te keren en zich opnieuw te kleden in die slavenjas. Ondanks al hun goede voornemens bleek toch dat hun hart nog in Egypte was. Blijkbaar voelde die nieuwe jas, het nieuwe leven, nog niet zo comfortabel. Ze waren aan die ‘oude jas’ gewend die hen ‘als slaven’ als gegoten zat. Egypte staat voor de wereld waarin wij leven en die niets van God wil weten. Een wereld die jou en mij probeert te verleiden via allerlei kanalen. En voor je het goed en wel in de gaten hebt ben je je buik aan het vullen met het draf van de zwijnen, bezoedel je je jas met allerlei zonden en hul je jezelf opnieuw in een jas van slavernij!

Jezus Christus heeft je bevrijd uit je slavernij. Hij heeft je bekleed met een nieuwe mantel, de mantel van gerechtigheid. Dit wil niet zeggen, zoals sommige beweren, dat je dan niet meer kunt zondigen. Zou geweldig zijn maar niet reëel en niet naar de Schrift. Nee, ondanks dat we bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid laten we ook nog wel eens een steek vallen. Wil je je ‘thuis’ gaan voelen in je nieuwe mantel dan zul je deze dagelijks moeten dragen. Een ‘mantel’ die je niet alleen als gegoten zit maar je ook beschermt tegen ‘stormachtig weer’! Paulus zegt in Efez.4:24: “Doet dan aan…” Kom in beweging en laat je kleden met Christus, met Zijn Gerechtigheid, Zijn Vergeving en Verlossing! Met Zijn mantel kun je voor de dag komen!

Bekleed met Zijn mantel van Gerechtigheid kun je straks zonder vrees voor God verschijnen!Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »