Woord v.d Maand 10e Jaargang nr.119 December 5778 | 2017


Black Friday!

“Koop de waarheid en verkoop ze niet!“
Spreuken 23:23
black friday
  Bijna iedereen heeft wel eens van de term Black Friday of op zijn Nederlands “Zwarte Vrijdag” gehoord, maar weinig mensen kennen de exacte betekenis. Black Friday en het jagen op scherpe aanbiedingen is een Amerikaanse traditie die plaatsvindt op de vrijdag na Thanksgiving. De afgelopen jaren heeft deze Amerikaanse feestdag ook in Nederland flink aan populariteit gewonnen. Steeds meer Nederlanders raken bekend (en behept) met Black Friday doordat veel winkels inspelen op deze knotsgekke koopjesdag. (Bron wikipedia)

Deze Amerikaanse traditie is niet alleen overgewaaid naar steeds meer Nederlanders, ook binnen ons ‘christelijk wereldje’ wordt van deze traditie gretig gebruik gemaakt, of misschien moet ik wel zeggen – misbruik gemaakt. Zo las ik vandaag ( 24 november) dat er via een zeer bekende Nederlandse TV -dominee een ‘Black Friday Sale’ van 25% korting op de “Christmas-Celebration-Tickets” werd aangeboden! Dit betekent dat er korting wordt gegeven op de oorspronkelijke prijs, in dit geval hier op het kerstfeest! Dit ‘feest’ vraagt ook om een specifieke dresscode!!

Ik verbaas mij steeds meer! Wat is er toch mis binnen ons ‘christelijke wereldje’ en waarom moet je een ticket bestellen en je houden aan een speciale dresscode om de geboorte van Christus te gedenken. Ik heb hun Christmas Celebrations bekeken, maar het straalt niets uit van de ‘zo sobere’ geboorte van Christus, maar heeft veel meer weg van de glitter en glamour van Hollywood.

Als we denken aan de geboorte van Jezus (Hebreeuws: Yeshuah) dan denken we aan ‘Verlosser’ want dat is wat Zijn Naam betekent. Dan denken we aan Hem die ons kwam verlossen van onze zonde en Die ons de weg wijst naar de Vader. Dan denken we aan verzoening, aan vergeving, aan reiniging en heiliging. Dan denken we aan Hem als het Brood Gods, Dat uit de Hemel neerdaalde, en Die de wereld het leven geeft. Dan denken we aan Het Licht der Wereld!

Als Jezus het Licht der Wereld is, waarom keren wij dan terug naar de duisternis en houden onze diensten, die in donker zijn gehuld? ( Onmogelijk om je Bijbel nog te lezen!) Zien we niet dat de wereld, met name op het gebied van entertainment, steeds meer invloed krijgt op onze zondagochtend diensten? Dat de Heilige stille aanbidding heeft plaats moeten maken voor harde muziek waardoor de stem van de Heilige Geest niet meer te verstaan is!

Jezus waarschuwt ons voor het zuurdesem. ( lees Mattheüs 16 voor jezelf) De zuurdesem van Herodes had betrekking op zijn liefde voor wereldse pracht en praal. (Luc. 13:32). Ook Paulus waarschuwt ons met de woorden: “Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Wanneer wij het zuurdesem van deze wereld gaan toevoegen aan ‘Het Brood’ dan zal dat desastreuze gevolgen hebben.


Mijn advies: Koop de waarheid en verkoop ze niet. Voed je dagelijks met het ‘Ware Zuivere Brood’ Die je in leven houdt. Geef je geld niet uit aan dingen van deze wereld die onzeker zijn en die je niet verzadigen kan!Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »