7e Jaargang nr.72 Januari 2014
verschijnt 1x per maand


Het is weer voorbij!

En de Engel des HEEREN zeide tot hem:
"Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk!"
Richteren 13:18


Het is weer voorbij! Kerst en Oud op Nieuw liggen weer achter ons! Voor velen was het zeker een mooie en gezellige maand om op terug te zien. Wat is er niets mooiers om in saamhorigheid als gezin en/of met familie en vrienden aan te schuiven aan een rijk gedekte tafel en daarbij het uitpakken van cadeautjes. Om naar elkaar om te zien. Maar ik realiseer mij heel goed dat er ook velen zijn die blij zijn dat deze ‘donkere december maand’ weer voorbij is.

Ik denk dan in het bijzonder aan hen die geen plaats hadden om aan te schuiven aan een rijk gedekte tafel en waar geen cadeautjes op hen stonden te wachten om uitgepakt te worden. Ik denk aan de alleengaanden, aan de weduwen, de daklozen, maar ook aan mijn broers en zussen - in Christus - die in de gevangenissen zitten omwille van: ‘Het Kindeke’ Niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld zijn er mensen die noodgedwongen alleen de kerst hebben doorgebracht. En zo is er nog wel een lange lijst van mensen die ik kan opnoemen. Maar goed, het ligt weer achter ons, het is weer voorbij! De kerstboom is weer afgetuigd, het stalletje met ‘Het Kindeke’ is weer ingepakt en weggeborgen op zolder, wachtend op een volgende kerst om weer uitgepakt te worden! En zo hobbelen we weer heerlijk verder van het ene feest naar het andere feest en hebben traditiegetrouw 2014 met veel geknal ingeluid en miljoenen euro’s ( 70 miljoen) geïnvesteerd in nutteloos vuurwerk.

Het kerstfeest waarin de geboorte van ‘Het Kind’ het middelpunt was, stelt vandaag de dag niets meer voor. Het is een commercieel feest geworden waar het niet langer om ‘Het Kind’ gaat, maar alleen nog maar om ‘de mens’ zelf. De prachtige profetische boodschap vanuit Jesaja 9 vers 5 dat zegt: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven” is aan velen voorbij gegaan. Aan de andere kant zijn er ook velen die op Zijn geboorte datum bij Hem op bezoek zijn geweest. Zij hebben over Hem gezongen, zij hebben over Hem gehoord en toch hebben zij Hem niet herkend! Zij zagen Hem wel met Zijn uitgestrekte arm, maar gingen niet op Zijn uitnodiging in, maar lieten het aan zich voorbij gaan.

Dit Kind, Die Zich liet wikkelen in doeken, groeide op en werd een MAN. Een MAN van Smarten, die tot het uiterste Zich vernederde en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.

Zijn Naam is Imanuel: "God is met ons". Het is de neerbuigende liefde van God die zich heeft ontfermd over deze wereld, over u en mij. Hij heeft Zichzelf helemaal gegeven. Zijn Naam is Wonderbaarlijk. We kunnen het niet bevatten, het is te wonderlijk! Laten we niet aan dit Wonderbaarlijke wonder voorbij gaan. Maar laat dit wonder plaats vinden in uw hart. Er was toen geen plaats voor Hem in de Herberg en ook vandaag de dag is er bij velen geen plaats meer voor Hem. Maar hoe zit het met u? Wanneer Jezus vandaag bij u aan de deur - van uw hart - klopt, heeft u dan nog plaats voor Hem?

Kerst ligt achter ons, het is voorbij; we gaan richting Pasen! Wandelt u mee met de MAN van Smarten? Wilt u, net zoals Hij deed, de weg gaan van een dienstknecht, de weg van vernedering, de weg van gehoorzaamheid, de weg naar Golgotha!

De keus is aan u, benut deze kans, laat het niet aan u voorbij gaan.

Hartelijke groet, Tjitske


home


Lees meer »