Woord v.d Maand 11e Jaargang nr.123 April 5778 | 2018


Kluizen bij de Bank!

“In de kluizen van de wijsheid liggen spreuken vol kennis,
maar voor de zondaar is godvrezendheid een gruwel.”
( Uit: Jezus Sirach 1:25 – WB Vert.)


BIJ DE KLUISROOF,  een van de grootste in de naoorlogse geschiedenis in Nederland, werd in het weekend van 3 maart 2018 tussen de € 5 miljoen en € 15 miljoen buitgemaakt. De slachtoffers, die dachten dat hun geld en hun goud veilig waren opgeborgen, kregen te horen dat hun kluis leeg was! Vaststaat dat de rovers tussen de 300 en 350 van de zeshonderd kluisjes wisten open te breken.
Het zal je maar overkomen!

Is het niet vreemd dat wij denken dat rijkdom betekent dat wij geld bezitten? We zijn bedrogen. Rijkdom is niet wat je op de bank hebt staan of in een kluis hebt opgeborgen, want geld is het goedkoopste wat wij hebben. Ja, we hebben geld nodig, omdat het o.a. een betaalmiddel is waar we niet onderuit kunnen. Maar we zien ook dat ‘geld’ macht betekent en dat de rijken denken alles met geld te kunnen kopen of afkopen! We zien, voor hen die dit willen zien, dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt.

Arm of rijk het is maar hoe je het bekijkt. Van het t.v. programma ‘Steenrijk, Straatarm’ , wat men een sociaal experiment noemt, durf ik te zeggen dat zij – de rijken - die zich hiervoor opgeven er geen cent armer door worden. En zij – de armen – schieten er niets mee op dan dat zij een week mogen genieten zonder zorgen te hebben, en kunnen kopen wat ze willen, het geld mag rollen. Even mogen ze ‘proeven’ wat het is om ‘rijk’ te zijn. Maar wat een desillusie wanneer hun droom uiteenspat en de realiteit van hun armoede weer onder ogen moeten zien. Gelukkig zijn er ook gezinnen die blij waren om weer terug te keren in hun eigen “arme” leven. Zij ontdekten dat geld toch niet alles is!

Jezus waarschuwt ons voor wereldse rijkdom: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om te stelen.” Ben jij degene die alleen leeft voor dit leven? Dan ben je een ongelukkig mens want je zult alles achter moeten laten; nee toch niet alles, je zonden neem je mee. Die vergezellen je onafscheidelijk tot voor de rechterstoel van God.

Wij – als kinderen Gods – bekijken het anders, wij verzamelen schatten in de hemel, daar worden ze niet aangetast door mot of houtworm,, daar breken geen dieven in om ze te stelen.(Matt.6:19-20) Wij hebben in Hem een nieuw leven ontvangen dat niet voor geld te koop is. Ik heb in Hem een leven gevonden dat ik niet zou willen ruilen voor alles wat mensen met geld bezitten. Ik investeer liever in de kluizen van de Wijsheid die vol liggen met spreuken en kennis waardoor, wanneer ik deze leer toe te passen in mijn dagelijks leven, mijn rijkdom zal toenemen.

Mijn hemelse kluis hoef ik niet te verzekeren, daar hoef ik niet jaarlijks een bedrag voor te betalen. Daar hoef ik niet aan te tonen hoeveel ik in mijn kluis heb opgeborgen! Mijn schat ligt veilig opgeborgen in de hemelse kluis. Jezus waarschuwt ons: ‘Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’. Waar gaat jouw hart naar uit? Naar de aardse dingen? Of naar de hemelse?Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »