Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.102 Juli 2016 | 5776


Om welke reden, met welk doel!

““ Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?” Lukas 7:24 WB Vertaling


Ergernis, ergens aanstoot aan nemen. Hebben jullie hier ook wel eens last van? Ik wel hoor! Zo kan ik mij ergeren aan de harde muziek die bijna in elke winkel duidelijk aanwezig is en ik ren er het liefst zo snel mogelijk weer uit. Men kan wel beweren dat (harde) muziek het koopgedrag stimuleert maar voor mij werkt dit absoluut in mijn nadeel. En waar ik mij ook zo ontzettend aan kan ergeren is de vernielzucht waar geen mens bij gebaat is, en ( nog steeds) aan de treinen die mij ‘s nachts uit mijn slaap houden. Natuurlijk wil ik mij er liever niet aan ergeren maar het zijn emoties die op dat moment ongevraagd naar boven komen waar ik geen invloed op heb. Ach ik kan nog wel even doorgaan met dingen benoemen maar dan gaan jullie je misschien wel aan mij ergeren en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Toch wil ik nog één ergernis met jullie delen en dat is wanneer ik luister naar de leugens van de welvaartspredikers die verkondigen dat God persoonlijk geluk, financiële rijkdom en een goede, lichamelijke gezondheid belooft aan hen die veel geloof hebben. Bijbelteksten waarin wordt vermeld dat het christenleven gepaard gaat met vervolging, lijden en zelfverloochening blijven achterwege. Ik geloof dat deze ergernis, wat een heilige boosheid bij mij veroorzaakt, absoluut terecht is. Ik vind het verschrikkelijk dat deze welvaartspredikers het Evangelie, en dit alles in Zijn Heilige Naam, misbruiken om zichzelf te verrijken. Ik wil hier mee zeggen dat ergeren in bepaalde gevallen niet altijd verkeerd hoeft te zijn want het houd je ook scherp. In Handelingen 17:10,11 lezen we dat zij het woord aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. Ook zij namen niet zomaar alles klakkeloos aan en dat moeten wij ook niet doen.

Jezus zegt: “En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.” (Matt. 11:6) Toch weten we dat Hij een ergernis, een struikelblok onder Zijn eigen volgelingen was. We lezen o.a. in Johannes 6:60 dat velen Zijn onderwijs te hard vonden en daar aanstoot aan namen en Hem daarom niet meer volgden! (Gelukkig zijn er vandaag nog velen die Zijn onderwijs wel waarderen en Hem trouw blijven!) Hetzelfde gold voor de vele schriftgeleerden. Toen Jezus hen leerde in de Synagoge ergerden zij zich mateloos aan Hem. Zij vonden Hem, vanwege Zijn gebrek aan een academische opleiding en Zijn geringe achtergrond, niet bekwaam om hun Leraar te zijn. Zij erkenden wel Zijn wijsheid maar vroegen zich wel af waar Hij al die wijsheid vandaan haalde. En dit lieten zij ook heel duidelijk weten op de manier hoe zij minachtend over Hem spraken zeggende: “Is dat niet de timmerman, de zoon van Jozef?” Maar Jezus reageerde met de woorden: “Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland, en in zijn huis”. En met deze woorden sloeg de, in hun ogen ongeschoolde eenvoudige, Timmermanszoon, door middel van Zijn onderwijs, de spijker op zijn kop. Hij wist met dit harde hout om te gaan, Hij had genoeg ervaring met schuren en schaven en vastgeroeste spijkers. Maar ondanks dat de splinters ervan af spatten lieten zij zich niet door Hem schuren en schaven maar liepen geërgerd, met al hun splinters, onbehandeld weg!

Maar hoe zit het eigenlijk met ons? Willen wij geleerd worden door “De Timmerman?” Willen wij ons laten schuren, ons laten schaven door middel van Zijn onderwijs? Of vinden wij, dat het onderwijs wat de Bijbel ons o.a. niet leert, zoals het plegen van abortus, huwelijk tussen gelijke seksen, seks voor het huwelijk enz. meer ruimte moet geven door ons aan te sluiten bij onze hedendaagse cultuur? Inmiddels zijn er vele christenen maar ook vele kerken die compromissen sluiten omdat zij liever geen aanstoot willen geven naar hun kerkgangers, familie, vrienden, of hun collega’s.

Lieve vriend, vriendin, als het je soms te moeilijk wordt wat Jezus zegt erger je dan niet aan Zijn woorden, aan Zijn waarheid, loop er niet van weg maar kom deze ergernis te boven en je zult gered worden.

Hartelijke groet, TjitskeLees meer »

ENKELE TIPS

Door je minder druk te maken over kleine ergernissen verhoog je de kwaliteit van je leven. Je wordt kalmer, milder, liefdevoller, vriendelijker en leuker om bij in de buurt te zijn.

Vraag jezelf af: Is deze gebeurtenis het waard om me druk over te maken? In de meeste gevallen is het antwoord nee. Laat het in dat geval lekker van je af glijden. home
Voor u geschreven....