graven

Schatgraven in G'ds Woord!

Zuiver!

Elk woord van God is getoetst,
Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.
Spreuken 30:5 | NBV


Wachten!

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Spreuken 14:29


In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen,
en Hij zal Zijn kinderen een Toevlucht wezen.
Spreuken 14:26


Op zoek!

God,mijn God, ik zoek U overal:
mijn hart dorst naar U
Ook mijn lichaam verlangt naar U
in dit dorre, droge land
waar geen water is
Psalm 63:1


Stil voor God

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil; waarlijk,
Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht,
ik zal niet te zeer wankelen.
Psalm 62:2-3


Rust!

U vult mijn beker, wat een overvloed.
U geeft mij levensruimte, wat een zegen.
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed!
U wijst mij dag en nacht de juiste wegen.
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen.
U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
Psalm 16 vers 2


In Zijn Vrede

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9 | NBG |


Mijn Toevlucht

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.'
Psalm 91:1-2