Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.162 Juli 2021 | 5781


Duisternis omgeeft de zonde!

“Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht,
en gaat niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan de dag komen”.
Johannes 3:19,20.


Dallas Willard beweert: "Vrijwel alle kwade daden en plannen zijn begonnen met de gedachte dat ze verborgen kunnen worden met bedrog." Het koninkrijk van het kwade is gebouwd op leugens, geheimen, en duisternis. Het heeft de afwezigheid van licht nodig zodat het kan overleven. Draai het Licht aan en de kwaaddoeners weten niet hoe gauw ze moeten verdwijnen.

“Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt ze wel”. Leugens komen vroeg of laat altijd uit. Dat bleek opnieuw toen CDA-lid S.van Lienden, door leugen en bedrog, 9 miljoen winst overhield aan zijn omstreden mondkapjesdeal. Een levering van 40 miljoen mondkapjes, die overigens nooit zijn gebruikt. Inmiddels heeft Van Lienden zijn CDA-lidmaatschap opgezegd! Niet alleen Van Lienden maar ook demissionair premier M. Rutte is er niet vies van om stelsel-matig te liegen. Alhoewel hij zelf zegt dat hij niet liegt maar beweert dat hij het zich gewoon niet meer kan herinneren. De definitie van ‘gewoon’ is o.a. ergens aan gewend zijn. We weten natuurlijk dat niet alleen Rutte, maar ook alle grote wereldmachten gewend zijn om te liegen. Om de bevolking te bedriegen. Hoe bizar is dit. “Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft begin vorig jaar samen met verschillende wetenschappers aan een strategie gewerkt om de angst voor corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende corona-maatregelen te kweken. Dat meldt de krant Die Welt op basis van een uitgelekte mailwisseling”.

Daar waar het licht afwezig is groeit de zonde.

"Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos”. De aanwezigheid van het licht laat de verdorvenheid van de mens zien, die (bewust) het licht afwijst ten gunste van zichzelf. De meesten onder ons kennen wel het verhaal van Ananias en Saffira. Ik moedig je aan om dit weer eens te gaan lezen. Heel bewust is dit (bedrog) opgeschreven voor ons als een waarschuwing! (Hand. 5:1-11) We lezen hier dat de Heilige Geest licht brengt op deze zaak en dat Hij aan Petrus bekend maakt dat deze man tegen Hem liegt. (Vs.3)

“Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet” (1 Joh.1:6) Wanneer wij wandelen in het licht dan sluit dit het wandelen in de duisternis uit. Het is onmogelijk dat we zeggen dat we gemeenschap hebben met God en met Christus en tegelijk wandelen in de duisternis. “Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar”. (Efez.4:25)

Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben”. (Joh.8:12) In het licht wandelen betekent: mijn leven in over-eenstemming brengen met het Woord van God zodat het Woord, van God mijn leven wordt.


Tjitske Meijer