Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.157 Februari 2021 | 5781


Blijf Vertrouwen!

“Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen,
dan op de mensen te vertrouwen.”
Psalm 118:8


‘K STEL MIJN VERTROUWEN op de Heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Zijn vrede woont in mij. Hij is mij steeds nabij.’ Dit prachtige lied kwam de afgelopen weken steeds weer terug in mijn gedachten. De meesten onder ons kennen het wel vanuit Opwekking of van andere liedbundels. Het is een lied dat je er weer aan doet herinneren dat jouw leven verborgen ligt in Zijn hand, met de belofte dat Zijn vrede in jou woont en Hij nabij is. Vertrouwen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je God vertrouwt als alles goed gaat, maar hoe zit het ermee om God te vertrouwen als dingen niet zo verlopen als je had gehoopt? We zitten met z’n allen te midden in een pandemie en het lijkt erop dat voor velen hun dromen als een ballon uit elkaar lijken te spatten en hun toekomst onzeker lijkt te worden. En met daarbij ook nog eens alle beperkingen, die deze pandemie met zich meebrengt. Dan kun je wel eens de moed verliezen en het gevoel hebben dat God ver weg is. Dat gevoel kennen we allemaal, maar laten we niet vasthouden aan onze gevoelens maar laten we vasthouden aan ons geloof. God is Alomtegenwoordig, dat betekent dat Hij overal is! Hij is nabij, Hij is altijd aanwezig, zelfs als je het niet ervaart. Zijn nabijheid, Zijn aanwezigheid, is te diepgaand om alleen door emoties te worden gemeten. Het overstijgt alle kennis. (Efez.3:14-21) Het is niet gemakkelijk om tegen je gevoel in te gaan en te leren denken vanuit Gods perspectief. Geloven is niet gebaseerd op emoties maar op vertrouwen.

Velen vragen zich af of deze pandemie een straf van God is. En waar is God eigenlijk in deze zware periode? Wat denk jezelf? Denk je dat God aanwezig is in het kwaad? Wanneer we het hart van God leren kennen dan weten we dat God niet aanwezig is in het kwaad, maar juist sterk aanwezig in de kwetsbaarheid van de mens. God is niet uit op de dood van een zondaar, maar dat deze zich bekeert en leeft. Terwijl God onze aandacht probeert te krijgen, te midden van deze pandemie, zijn wij ziende blind en horende doof, niet in staat om te zien van wat God aan het doen is met deze wereld. Wij hebben het te druk om ons ‘oude’ leven weer terug te brengen naar het ‘oude’ normaal.

Het brengt mij terug naar het volk van Israel. Nadat God Zijn volk had bevrijd van 400 jaar slavernij voorzag Hij meer dan een miljoen Israëlieten veertig jaar lang van eten en drinken in de woestijn. Dat was verreweg de grootste logistieke operatie uit de hele wereldgeschiedenis. Een van de lessen die je hieruit kunt leren is dat God alles geeft wat nodig is. Zij kwamen niets tekort. Hun gemopper en geklaag waren onterecht en uitingen van gebrek aan vertrouwen in God.

Ik denk aan Job, hij verloor letterlijk alles en hierdoor kwam zijn vertrouwen hevig onder druk te staan maar hij bleef oprecht, trouw en integer tegenover God staan. Hij verloor zijn vertrouwen, zijn geloof in God niet! Bij dit alles is het belangrijk te bedenken dat Job zelf niet weet dat het hierbij om een geding gaat tussen God en satan waarin God aan satan toestemming geeft om Job in zijn oprechtheid op de proef te stellen. Wij weten dat, maar Job wist dit niet. (Job 1:6-12) Geloof me, God weet wat Hij doet!

Deze coronatijd ervaar jij misschien als een woestijnperiode; leer deze tijden van dorheid en saaiheid te accepteren, het hoort erbij. De woestijn is dor en droog met saaie landschappen en zijn vele beperkingen, maar tegelijk een geweldige leerschool met die zekerheid dat God met je meegaat. Dat Hij voor je zorgt. Dat je mag leren om op Hem te vertrouwen. Geef niet op maar leer van deze Covid-19 periode. God gebruikt beproevingen in jouw leven zodat je er sterker uit zult komen. Als God jouw sterkte is dan moet Hij jouw lied zijn! ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot!’

In Hem verbonden,
Tjitske
home


Lees meer »