Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 14e Jaargang nr.156 Januari 2021 | 5781


Wees Stil!

“Wees stil en weet dat Ik God ben,
Ik zal verhoogd worden op de aarde.”
Psalm 46:10


IN DE KING JAMES BIJBEL lees je in Psalm 46 vers 10: ‘Be Still’- (Wees stil) Slechts twee woordjes, wat (voor mij) een zeer duidelijke en indringende boodschap weergeeft. De St. Vertaling verwoordt het met: ‘Laat af’ of, zoals de HSV het weergeeft: ‘Geef op’. Deze beide vertalingen zeggen mij veel minder dan wat het woordje: ’STIL’ weergeeft. Het woordje ‘stil’ geeft niet alleen een duidelijke en indringende boodschap weer, maar er ligt tevens ook een waardevolle boodschap in verborgen. ‘Stil’ heeft te maken met ‘luisteren’. Als mens hebben we over het algemeen veel moeite met goed luisteren, om je hoofd erbij te houden als iemand iets vertelt. Luisteren is stil worden en je openstellen voor Die ander!

STIL betekent o.a geluidloos, ademloos. Waar je ook komt, nergens is er stilte! Ook op de stilste plek op aarde blijkt dat stilte niet bestaat. Er zijn altijd wel geluiden die je waarneemt. Het ruisen van de bomen, het stromen van kabbelende beekjes, het zingen van de vogels, het kraken van takken en vele andere geluiden die je waarneemt. Als je stil kunt zijn hoor je je eigen hartslag, het borrelen van je ingewanden, je ademhaling etc… Toch komt er een dag dat er een geluidloze, een ademloze, stilte zal zijn. Toen het Lam het zevende, tevens laatste, zegel geopend had kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. (Openb.8:1) Het is alsof de hemel hier haar adem inhoudt, voor de vreselijke oordelen die zullen komen over deze aarde. Een stilte van een half uur is misschien niet lang zou je zeggen, maar als een predikant zijn preek zou stoppen en tien minuten zou zwijgen zou het niet alleen een eeuwigheid lijken, maar voor de meesten onder ons ook erg onaangenaam zijn!

Psalm 46 is een psalm van hoop! Het doet ons eraan herinneren dat God onze Toevlucht en Sterkte is. Wees ervan bewust dat God in de tegenwoordige tijd spreekt! In vers 6 staat: “God is in het midden van haar.” Hij is aanwezig, ja meer aanwezig dan een vriend, dan een familielid kan zijn. Hij is Immanu’el, wat betekent: ‘God (is) met ons’. God is met jou. Je hebt daarom geen enkele reden om bang te zijn. Hij is nabij en Hij zal je tot Hulp zijn. Ik moedig je aan om Zijn beloften tot je bezit te maken.

We zijn allemaal gespannen, en misschien wel gewoon bang, voor wat er nog verder zou kunnen komen. Laten we niet alle ellende willen wegkijken maar onder ogen zien. Niet gaan speculeren of God hier een bedoeling mee heeft, maar vol vertrouwen, in alle rust en stilte, afwachten. Gods Hand is in dit wereldgebeuren. God heeft hier een bedoeling mee. We zien hier in vers 11 dat God Zelf rechtstreeks tot de mens spreekt: “Wees stil en weet dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden op aarde.” Dit is geen oproep tot stilte maar een waarschuwing voor alle natiën. Hij zal verhoogd worden onder alle mensen, ofwel door angst of liefde - God zal alle harten aan zichzelf onderwerpen. (Rom. 14:11)

Te midden van al het geweld,de conflicten en de onrust van het leven, moeten we soms gewoon onze ogen openen, een stap achteruit doen, stoppen met wat we doen, stil worden en erkennen wie God is en wat Hij kan doen. God heeft alles onder controle! Hij komt tot Zijn doel! Laat je bemoedigen door deze prachtige psalm van David. Het is een waarheid dat maar al te vaak wordt vergeten. Het is begrijpelijk dat we ons zorgen maken wanneer we zien hoe het virus nog steeds huishoudt in de wereld maar juist nu richt God Zich persoonlijk tot jou en zegt: “Wees stil en weet dat Ik God ben; Ik Ben met je, de HEERE van de Legermachten is met jou; de God van Jakob is voor jouw een veilige vesting”.

In Hem verbonden,
Tjitske
home


Lees meer »