Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.154 November 2020 | 5781


Je hebt niet Gewild!

” Menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen,
gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert
onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild”.
Matt.23:37 Staten Vertaling


We begrijpen allemaal wel dat dit niet de taal is van een gewone man en kan dat ook niet zijn. Het zou voor Rutte volkomen absurd zijn wanneer hij, in deze coronatijd, het Nederlandse volk met deze woorden zou toespreken. Nee, het is de taal van God! Het is een gelijkenis die Jezus dikwijls gebruikte tijdens Zijn onderwijs om de mens iets duidelijk te maken. "Zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar je hebt niet gewild.." is niet een schattig tafereeltje wat ons voorgeschoteld wordt, het is een ernstige waarschuwing die tot op vandaag de dag nog steeds geldt. Het beeld hoe een hen haar kleintjes, wanneer er gevaar dreigt, beschermt door hen onder haar vleugels te nemen, is een beeld van de liefdevolle zorg van de Allerhoogste!

Toen God de mens schiep, maakte Hij de mens met een vrije wil en met het vermogensrecht om bewust iets te doen of na te laten. En die vrije wil respecteert God binnen Zijn wetten. Dit betekent niet dat we maar kunnen leven zoals wij willen. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze keuze die we maken; we moeten ons goed realiseren dat elke keuze, die we maken, gevolgen heeft.

Laten we eens even stilstaan bij deze pijnlijke uitspraak van Jezus: “Maar je hebt niet gewild”. Je zou kunnen denken dat de taal van Jezus sterk en scherp was geweest, maar we hebben het soms (dikwijls) nodig om op deze wijze aangesproken te worden in de hoop dat we wakker geschud worden. Opnieuw, tijdens een gesprek met de Joden, vraagt Hij: “Waarom geloven jullie Mij niet wat Ik zeg? Verlangen jullie er niet naar om tot Mij te komen om leven te hebben?” (Joh.5:38-47)

Deze vraag, die Jezus hier stelt, moet ons hart diep raken lieve mensen, wanneer we gaan beseffen dat het de wil van God is die de mens wil redden. Maar het is de wil van de mens die deze redding afwijst. De grote vernietiger van de mens is de wil van de mens die de ondergang van velen is geweest. “Maar je wilt niet, je gelooft Mij niet”Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »