Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.151 Augustus 2020 | 5781


Geworteld in Hem!

“Want je zal zijn als een boom die geplant is aan het water,
en waar je zal wortelen aan een rivier,
en in een jaar van droogte blijf je vrucht dragen.
( Vrije Vert.) ”. Jer. 17: 8


Het jonge boompje, dat voor mijn huis staat, inmiddels voor de derde keer geplant omdat baldadige jongelui de vorige geplante boompjes hebben vernield, heeft het weer zwaar te verduren. Terwijl ik dit artikel schrijf is het eind Juli, de tijd gaat snel! Het blad aan dit jonge boompje kleurt nu al naar herfsttinten en zal spoedig haar blad laten vallen. Bomen laten water verdampen via hun blad en veel bladeren betekent dus veel verdamping. In tijden van droogte, waar ons land de afgelopen jaren mee te kampen heeft, loopt dit jonge boompje wel risico om af te sterven omdat haar wortels niet diep genoeg zijn om bij de bron te komen om zich te voeden met het diepe grondwater. Het jonge boompje houdt zijn water vast om te overleven en laat daarom zijn blad vallen.

Het is een prachtig beeld, wanneer je er oog voor hebt, hoe de natuur zich aanbiedt als een leraar. Het laat ons zien dat, wanneer onze wortels niet sterk en diep genoeg geworteld zijn in Hem, Die de Wortel is, het fataal kan aflopen. Wij zullen onze kleur verliezen en uiteindelijk verdorren. Het is daarom uiterst belangrijk, niet alleen in tijden van droogte, geworteld te blijven in Hem. Hij is de enige ware Bron waarin onze natuurlijke mens wordt vernieuwd en voor een gezonde groei zorgt.

Geworteld blijven in Hem is net als dat jonge boompje: je weg zoeken naar de diepte, naar de Bron van Levend water daar waar je je ‘geestelijke voeding’ vandaan haalt. Wanneer er dan droogte zal zijn hoeft men niet bang te zijn, want zolang de Bron binnen je bereik blijft, kan niemand zeggen dat hij geen bron heeft om uit te putten. Geworteld in Hem geeft hoop voor je toekomst. Hoe dieper de wortels gaan hoe steviger ze verankerd zijn in Hem waardoor je beschermd bent tegen elke storm. Hoe meer wij drinken uit de Bron hoe meer *vrucht wij zullen dragen tot eer van Hem. En deze vrucht mag je dan weer delen met anderen. (*Zie Galaten 5:22) Wat een prachtige wijze les kunnen we van dit kwetsbare jonge boompje leren.

Tot Slot: Van alles waarover je waakt: waak vooral over je hart, het is de bron van je “leven”. (Spreuken 4:23) De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. (Jesaja 58:11)

Laat je leven zo overvloedig worden dat je zelf een bron wordt voor anderen.

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »