Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.145 Februari 2020 | 5780


In welke tijd leven we?

“Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf….”
2 Timotheüs 3:1-5 /2 Petrus 2:14 /Matt.24: 4-14


We zien een enorme toename van geweld tegen politie en hulpverleners; toename van het geweld op straat en in openbare gelegenheden. Kijk naar Zuidoost Australië dat al sinds vorig jaar november in brand staat. Tot nu toe ging een gebied ter grootte van 2.5 keer Nederland in vlammen op. Sta hier even bij stil! Meer dan 1400 huizen zijn verwoest waarbij, terwijl ik dit schrijf, zeker 27 mensen zijn omgekomen. Iran haalde met 2 raketten een Oekraïens vliegtuig neer. Hierbij kwamen alle 176 passagiers om het leven. Wat denkt u van de uitbraak van het dodelijke coronavirus in China. Zie de protesten van boeren, bouwvakkers en leraren die in opstand komen in verband met o.a. het stikstofprobleem. Van 21- 24 januari vond de 50ste editie van de jaarvergadering van het World Economic Forum (WEF) plaats. Bijna 3.000 wereldleiders kwamen samen om met elkaar over het klimaatprobleem te discussiëren. Zal het hun iets opleveren?

Dat de wereld in barensnood is, valt niet te ontkennen. Het is alleen de vraag wat eruit wordt geboren. Zal de nieuwe geboorte beantwoorden aan de hoop der mensheid? Of zal de hoop der mensheid veranderen in wanhoop? Paulus laat Timotheüs weten dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken en dat hij zich niet moet verbazen dat er ook in de gemeente slechte mensen zijn, want het net van het evangelie bevat zowel goede als slechte vissen. (Matt.13:47,48) Er is enorm veel kaf onder het koren. In deze eerste vijf verzen van 2 Timotheüs 3 vind je 19 lelijke karakteristieke karakters waar Paulus het over heeft en in Romeinen 1:29-31 is zelfs de lijst nog langer. Wanneer we om ons heen kijken en ons oor te luisteren leggen dan komen deze karakters aardig overeen met wat we nu zien. Een van deze karakters is: ‘liefhebbers zijn van zichzelf’. Het draait vandaag de dag om mij, kijk mij! Dit is de samenleving waarin we vandaag leven. Dat sommige van deze mensen zich in de kerk bevinden, is het meest pijnlijke deel ervan; “Zij zijn meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht maar hebben de kracht ervan verloochend.” Paulus waarschuwt ons en zegt: Laat je niet met zulke mensen in. Jezus voorspelde de oorlogen, hongersnoden, epidemieën, natuurrampen en toename van wetsverachting waardoor de liefde van de meesten zullen verkillen. Wees niet verontrust die moet gebeuren. “ Let op, Ik heb jullie dit van te voren gezegd.” (Matt.24:3 -25)

Alles wat nu voor onze eigen ogen plaatsvindt is in werkelijkheid “oud nieuws”. Geen enkel ander boek is zo accuraat en bij de tijd als de Bijbel! God heeft in de Bijbel tekenen gegeven om te laten zien in wat voor tijd we leven.


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »