Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 13e Jaargang nr.144 Januari 2020 | 5779


Misleid door de geur!

“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus,
onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan”.
(2 Korinthe 2:15-17 HSV)


Wist je dat de mens zo’n 30.000.000 reukcellen heeft en dat elk mens in staat is ongeveer 10.000 geuren te onderscheiden? Daarmee is de reuk het meest gevoelige van alle zintuigen van de mens. Het is het enige zintuig dat direct met het emotionele brein in werking staat en dus niet te manipuleren is, behalve als de mens bepaalde geuren in zet om ons aan te zetten tot … bijvoorbeeld kopen. Jezelf manipuleren kan dus niet, maar de mens kan de ander wel manipuleren met geuren (misschien wel omdat het zo dicht bij het emotionele brein ligt). (Bron: WikipediA)

Wanneer je in een drukke winkelstraat loopt, met allerlei eettentjes, komen allerlei geuren je tegemoet. Ook bij de bakker, wanneer je daar binnenloopt, word je verwelkomd met een heerlijke geur van vers gebakken brood. Of ga even langs de poelier of een koffiebranderij. De een vindt het een heerlijke geur de ander loopt er hard voor weg. De ‘geurmarketing’ wat ik hier wil omschrijven als Social media, ( internet, facebook, Youtube, twitter, WhatsApp etc…) speelt hier gretig op in. Vele geuren die hierdoor worden verspreid zijn zeker niet altijd fijne geuren; integendeel zelfs. Het zijn geuren die je emoties doen aanwakkeren. Geuren die niet alleen bepaalde emoties opwekken en herinneringen kunnen oproepen, maar geuren die je ook kunnen misleiden en bedriegen!

We lezen dat Ezau, moe van de jacht, thuis kwam. Hij rook de heerlijke geur van de linzensoep die zijn broer Jakob aan het koken was en zei: ‘Geef mij eens van dat rode spul dat je daar hebt’. (Gen. 25: 29-34) De stoere Ezau kon de geuren, die uit de pan met linzensoep kwamen, niet weerstaan en liet zich leiden door zijn emoties. In Hebreeën 12 lezen we dat Ezau een ‘onheilige’ was, hij verachtte het goddelijke dat hem beloofd was. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep! Ezau leefde voor het tegenwoordige. Voor de behoeften van het aardse leven gaf hij de zegen weg! Hij was een verbitterd man en die bittere geur verspreidde hij om zich heen. De dwaasheid van het gedrag van Ezau is ons duidelijk genoeg.

Hoe velen zijn er die christenen genoemd worden en die toch ónheiligen’ zijn. Zij jagen het bezit en het genot van deze wereld na. Zij leven, net zoals Ezau, voor het zichtbare en niet voor het onzichtbare en laten zich misleiden en de ‘ geur’ van wereldse genoegens stijgt op in hun neusgaten. Het bevredigen van de emotionele, lichamelijke honger vernietigt duizenden kostbare zielen. Laat je niet misleiden door geuren die niet van Christus zijn, loop er van weg. En wees bewust van de erfenis die je hebt ontvangen van God! (Rom.8:17)

Het grootste voorrecht dat wij als christenen hebben vandaag de dag is het verspreiden van de geur van Christus. Paulus zegt: “Waar wij nu ook gaan, Hij gebruikt ons om Zich bekend te maken door het goede nieuws, als een aangename geur te verspreiden….” Men ontvangt deze geur die ten leven leidt of men wijst het af wat tot de dood leidt. Hij herinnert ons eraan dat we een geur van Christus behoren te zijn. De geur van Christus verspreiden modelleert Zijn karakter, Zijn heiligheid, Zijn waarheid, Zijn liefde voor de mens, en Zijn offer. (Efez.5:2 | Filp.4:18)

HEERE, maak mij aantrekkelijk voor de wereld om mij heen. Houd mij heel dicht bij U. Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord. En laat in mij geen ongerechtigheid heersen!


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »