Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.143 December 5779 | 2019


Doet de waarheid ertoe!

“God zal Zijn Goedertierenheid en Waarheid zenden.”
Psalm 57:14


Je moet je afvragen of de waarheid vandaag de dag er nog wel toe doet! En wat men onder waarheid verstaat! Volgens Van Dale is waarheid echtheid, geldigheid en juistheid. Iemand die met opzet onwaarheid spreekt, is dus iemand die liegt. Dit woord ‘liegen’ staat al lang in Van Dale. Liegen is een dagelijks gewoonte geworden sinds de val van Adam en Eva. Met één woord bracht satan de mens ten val en vanaf die tijd is de mens zelf een leugenaar geworden. De mens is oneerlijk, veel oneerlijker dan jezelf wel denkt. We weten dat liegen niet goed is, het is een zonde, maar toch maken we er ons allemaal weleens schuldig aan. Het verdraaien van Gods Woord, overdrijven, ontwijkende antwoorden, leugentjes om bestwil, vleierij en bedrog. Het internet en de media en vele televisie uitzendingen brengen leugens en bedrog onze huiskamers binnen. Waarom blijven we er toch gefascineerd naar luisteren en kijken? Wat levert het je op?

Nepnieuws, - wat liegen is - blijkt zich in verschillende gedaantes voor te doen. Een duidelijk voorbeeld is de Amerikaanse president Trump die het nepnieuws gebruikt om media die hem onwelgevallig zijn af te serveren, terwijl hij zelf geregeld een loopje met de waarheid neemt. We zien ook in onze politiek dat Rutte weinig behoefte heeft zich aan de waarheid te houden. Liegen is een patroon geworden in zijn leven! Maar een politicus beschuldigen van liegen is inmiddels een cliché geworden. Het is afgezaagd. Het treft geen doel want uiteindelijk doet de waarheid er niet meer toe, denkt men. Hij vind liegen niet echt een doodzonde. Wel, de Waarheid denkt daar anders over! Openb.21:27 Typerend is dat veel moderne wettelijke bepalingen en juridische concepten geformuleerd zijn op basis van de tien geboden en Gods Wet. Formuleringen zoals opzettelijke moord, verkrachting, diefstal, laster en corruptie vinden allemaal hun oorsprong in de tien geboden. (Exodus 20:13–17) Je moet je dan afvragen wat waarheid voor hun nog voor betekenis heeft.

Wat is waarheid. Meer dan 2000 jaar geleden werd ook die vraag aan Jezus gesteld door Pilatus. Hij besefte blijkbaar niet dat ‘de Waarheid’ in hoogsteigen Persoon voor hem stond. Nadat hij die vraag had gesteld nam hij niet de moeite om te wachten op een antwoord maar liep weg, weg van ‘de Waarheid’. Net als Pilatus lopen velen weg voor de waarheid omdat men niet geconfronteerd wil worden met de Waarheid. Plato, hij was een van de invloedrijkste denkers in de westerse filosofie, zei: “Niemand is meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt.”

Men haatte Jezus omdat Hij de waarheid sprak. De ‘Waarheid’ werd veroordeeld, als leugenaar en bedrieger, door mensen die zich aan leugens hadden toegewijd. Zij hadden de leugen lief boven de waarheid. Door Hem te doden dacht men van de Waarheid af te zijn maar niets is minder waar. Jezus stond op uit de dood en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Jezus kwam naar deze wereld als de Vredevorst, Hij zal, een keer, terugkomen als de Rechtvaardige Rechter! God is een rechtvaardige Rechter en Zijn oordeel zal altijd rechtvaardig zijn. Psalm 7:12 zegt: “Dag in dag uit wordt Zijn toorn opgewekt door slechte mensen.”. (Het Boek) Maar er zal een dag komen waarop Hij de daden van de mens rechtvaardig zal oordelen. "Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten" Gal.6:7 Gods toorn, die voortkomt uit liefde, zal over deze wereld komen. Hij zal niet toelaten, dat Zijn wetten straffeloos beledigd worden.

En dan de vraag: “Doet waarheid ertoe?” JA, ZEER ZEKER! Jezus Christus kwam naar deze wereld opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1 Johannes 3:8... Hij kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Lukas. 19:10 De Waarheid is een Persoon die jou en mij heeft gekocht met Zijn kostbaar bloed. We zullen niet alleen de waarheid verstaan maar de Waarheid maakt ons vrij. Het is de Waarheid die ons heiligt en ons leert om in Zijn Waarheid te wandelen. Hij kwam naar ons toe, laten we dat nooit vergeten! Hij deed de eerste stap naar ons toe, Hij legde Zijn heerlijkheid af voor u en voor mij en werd mens: De God die ons gemaakt heeft en die de oorsprong van ons leven is. Waarheid is geen kleinigheid!

Velen willen de waarheid naar hun hand zetten. Maar de waarheid kunnen wij niet veranderen, maar, wanneer wij dat willen, kan de Waarheid ons wel veranderen! Laten wij, die God vrezen, niet liegen, zelfs niet in ons hart want God is daar en moet ernaar luisteren!


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »