Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.142 November 5779 | 2019


Wat is de oorsprong van al het kwaad?

... Waarom ben je zo boos vroeg de HEERE?
Waarom trek je zo’n kwaad gezicht?
Pas op want zonde rust aan je deur
Genesis 4:7 | Jakobus 1:15


Het is onvoorstelbaar wat voor een kwaad er in de wereld gaande is. Dagelijks worden we opgeschrikt door moord en doodslag, door zeer agressieve en verwarde mensen, door zinloos geweld enz… Steeds meer waarschuwingen voor nepbezorgers, nepbedelaars die als rondreizende groepen diverse steden in Europa aandoen. De politie waarschuwt om niets te geven. 'Ze hebben meer geld dan u en wij bij elkaar en zijn allesbehalve zielig’. En het laatste nieuws wat ik hoorde was: ‘Bloedprikkende bende slaat in het hele land toe’. Nepverplegers die bij bejaarden – de zwakkeren - bloed komen afnemen en dat daadwerkelijk ook doen en tegelijk hen bestelen. Lafaards zijn het. Wat bezielt de mens die deze dingen doet. Hoe ver durft men te gaan!

En dan vragen we ons af: ‘Waar komt toch al dat kwaad vandaan!’ De mensen kunnen blijven speculeren over het ontstaan van het kwaad, maar echt een antwoord hierop hebben ze niet. De enige die hier een antwoord op zou kunnen geven is God zelf! Hij waarschuwt de mens: “Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van ‘kennis van goed en kwaad’. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.” We weten dat het helemaal fout ging nadat de mens in gesprek ging met de duivel in plaats van met God zelf. Hij bracht hen ertoe te zondigen en zo scheiding te brengen tussen hen en hun God. Want dat is wat zonde doet. Daarom haat God zonde omdat Hij weet waar dat toe leidt. Kaïn was jaloers en woedend op zijn broer . Zijn woede bracht hem uiteindelijk tot moord. Dit kwaad is aanwezig tot op de dag van vandaag.

God schonk Adam en Eva een andere zoon en ze noemden hem Seth, dat betekent: gevestigd. In dit zaad werd het mensdom voortgezet tot het einde der tijden en van hem zou de Messias afstammen. In Kaïn vinden we de lijn die zich steeds verder van God afbuigt, terwijl in de lijn van Seth de Naam des Heren werd aangeroepen. Deze twee lijnen hebben zich met elkaar vermengd en het resultaat is duidelijk zichtbaar. Ook in de meeste kerken vandaag de dag zien we deze twee lijnen duidelijk zichtbaar worden en gaat men steeds meer mee in de lijn van Kaïn. Maar Gods Heilige Geest trekt zich terug. God is een Heilig God. Hij haat zonde omdat het in strijd is met Zijn volmaakte en Heilige karakter. Geen enkele vorm van zonde kan in Zijn Heilige aanwezigheid bestaan. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens! We leven in een wereld met een lijn van Kaïn en een lijn van Seth en we kunnen zelf kiezen bij welke lijn we willen horen!


Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »